Formularz zgłoszeniowy
Konferencja „Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - szansą na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego”
1 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 - 13.30, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 42, sala konferencyjna
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Pełna nazwa szkoły/placówki *
Your answer
Adres szkoły/placówki *
Your answer
e-mail szkoły/placówki *
Your answer
Ochrona danych osobowych * *
Required
Udostępnianie wizerunku *
Required
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z w/wym. konferencją, której organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie i Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 42.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konferencji danych osobowych w celu uzyskania certyfikatu uczestnika (tj. imienia, nazwiska, pełnej nazwy i adresu szkoły/placówki), w celach wynikających z organizacji Konferencji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn, tel. 89 527–23–47, e-mail: sekretariat@ppp3.olsztyn.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn lub e-mail:poradniabezpiecznedane@gmail.com
3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konferencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji programu Konferencji i archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie przez okres wynikający z przepisów prawa.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie i Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 42.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przez mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w w/w konferencji.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service