Registration Form / Phiếu Đăng Ký
Please complete the following form to register for Vovinam Leadership Camp
Vui lòng điền vào phiếu dưới đây để ghi danh tham gia trại Huấn Luyện Vovinam

Camp date: June 22-25, 2017
Ngày cắm trại: Tháng 6, ngày 22-25, 2017

DEADLINE for registration: May 31/2017 or maximum headcount met. Registration after deadline, add $20/person
HẠN CHÓT ghi danh: 31 tháng 5, 2017 hoặc đủ số người quy định. Ghi danh sau hạn định, phải đóng thêm $20/người

Email address *
Full Name / Tên và Họ *
Your answer
Gender / Giới tính *
Required
Birth year / Năm sinh
Your answer
Your city & country / Thành phố và quốc gia của bạn *
Your answer
Your email address / Email của bạn *
Your answer
Phone number / Số điện thoại *
Your answer
Belt level / Cập bậc đai
No stripe / không sọc
1 stripe / 1 sọc
2 stripes / 2 sọc
3 stripes / 3 sọc
Red belt / Hồng đai
Yellow belt / Hoàng đai
Blue belt / Lam đai
Beginner / Đai nhập môn
Other / Ngoại lệ
Camp arrival date / Ngày đến trại *
Select date of arrival for pickup / Ghi ngày đến để thu xếp phương tiện đưa đón
Fee Payment method / Cách nạp lệ phí *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service