Çevrimiçi Sosyal Etkileşim Anketi
Değerli katılımcılar.

Bu form Hacettepe üniversitesinde gerçekleştirilen akademik bir çalışmaya veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Facebook. Twitter. İnstagram. haber siteleri vb. çevrimiçi ortamlarda sergilenen davranışların ve bu konuda bazı kişisel değerlendirmelerin incelenmesidir Bu amaçla aşağıdaki formda çevrimiçi ortamlarda sergilenen bazı davranış örnekleri verilmiştir

Gönüllü katılımın esas olduğu bu formdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar yalnızca araştırma amacıyla kullanılacak ve başkalarıyla paylaşılmayacaktır. Adınızı yazmanız gerekmeyen bu formdaki sorulara vereceğiniz içten yanıtlar bu çalışmanın sağlıklı sonuçlandırılması açısından önem taşımaktadır.

Formda size uygun olan seçenekler için ilgili kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Katılımınız ve değerli katkınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

HEDEF KİTLE: Her yaş ve meslek grubundan bütün İnternet kullanıcıları.

Fırat KIZILTEPE
Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek lisans Programı
06800, Beytepe-ANKARA

e-Posta: firatkiziltepe36@gmail.com

Bölüm 1. Kişisel/Demografik Bilgiler
1.1. Cinsiyetiniz *
1.2. Yaşınız *
Your answer
1.3. Eğitim Düzeyiniz *
1.4. Yaşadığınız il *
1.5. İnternet Erişiminde Kullandığınız Araçlar *
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık Sık
Her Zaman
Bilgisayar (Masaüstü-Dizüstü)
Tablet
Akıllı Telefon
1.6. Bilgisayar, İnternet ve sosyal medyayı günlük kullanım süreniz *
Hiç Kullanmıyorum
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
7 saat ve üzeri
Bilgisayar
İnternet
Sosyal Medya
1.7. Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma Sıklığınız *
Hiçbir Zaman
Yılda birkaç kez
Ayda birkaç kez
Haftada birkaç kez
Günde bir kez
Günde birkaç kez
Facebook
Twitter
İnstagram
Youtube
1.8. İnternet Kullanım Amaçları *
Bu bölümde İnternet kullanım amaçları genel olarak verilmiştir. Her maddeyle ilgili olarak sağdaki bölümde sizin için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık Sık
Her Zaman
Bilgi arama
Oyun oynama
Alışveriş yapma
Gazete ya da dergi okuma
Video izleme
Müzik dinleme
Sosyal medya kullanma
E-posta gönderme/alma
1.9. Bilişim teknolojilerini ve İnterneti kullanma konusunda kendinizi yeterli hissetme düzeyiniz *
Hiç Yeterli Değilim
Az Yeterliyim
Orta Düzeyde Yeterliyim
Yeterliyim
Tamamen Yeterliyim
Bilgisayar, tablet vb. teknolojiler
İnternet
Sosyal Medya
Bölüm 2: Sosyal Medya Ortamlarını Kullanım Durumları
Bu bölümde çeşitli sosyal medya ortamını kullanım durumlarıyla ilgili maddeler bulunmaktadır. Lütfen bu maddelerdeki ifadelere katılım durumunuzu "Hiçbir Zaman ....... Her Zaman" seçeneklerinden birisini seçerek belirtiniz.
2.1. Facebook, Twitter, İnstagram, forum, sohbet, oyun, haber siteleri vb. çevrimiçi ortamlarda; *
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık Sık
Her Zaman
1) Fotoğraflar/videolar üzerinde eğlenceli değişiklikler (caps vb.) yaparım.
2) Ciddi konuları tiye alan (dalga geçen) paylaşımlarda bulunurum.
3) İlgi çekici ve faydalı gönderiler paylaşırım.
4) Gitmediğim yerler (restoran, otel vb.) ile ilgili gitmiş gibi paylaşımlarda bulunurum.
5) Tanınmamak için kullanıcı bilgilerimi değiştiririm.
6) Sahte (fake) hesap açarım.
7) Profilimde başkalarına ait fotoğraflar kullanırım.
8) Bilinçli olarak eksik ya da yanıltıcı bilgi paylaşırım.
9) Bilmediğim konularda konunun uzmanı gibi davranarak yönlendirici paylaşımlarda bulunurum.
10) Başkalarını kendileri için riskli olabilecek davranışlara yönlendiririm.
11) Başkalarıyla dalga geçen paylaşımlarda bulunurum.
12) Küfürlü veya hakaret içerikli ifadeler kullanırım.
13) Virüs içeren paylaşımlarda bulunurum.
14) Tartışılan asıl konuyu başka yöne çekecek ilgisiz paylaşımlar yaparım.
15) Yorum bölümlerinde yalnızca konu ile ilgili paylaşımlarda bulunurum.
16) Kurum veya kişilerle ilgili olumsuz paylaşımları desteklerim.
17) İnsanlar arasında çatışmaya yol açacak paylaşımlarda bulunurum.
18) Başkalarını kızdıracak siyasi paylaşımlarda bulunurum.
19) Eleştirilerim başkaları tarafından rahatsız edici olarak algılanır.
20) İnanç, ölüm, hayvan hakları gibi konularda insanları kızdıracak esprili paylaşımlarda bulunurum.
21) Paylaşılan mesajın içeriğinden ziyade şekil veya dil bilgisi hatalarına yönelik yorum yaparım.
22) İnsanları kızdırmak amacıyla gerçek düşüncemin aksine yorumlar yaparım.
23) Bazı konuları bildiğim halde bilmiyormuş gibi davranarak insanların tepki vermesini sağlarım.
24) Yapay gündem oluşturacak paylaşımlarda bulunurum.
25) Gerçek olmayan (fake) haber/bilgi paylaşırım.
Bölüm 3: Sosyal Medya Ortamlarında Karşılaşılan Çeşitli Kavramlar
Alanyazında "trol" kavramı "iletişimin bozulmasına, insanların kışkırtılmasına neden olan ve dikkati kendi üzerlerine çekerek İnternet kullanıcılarına zarar veren kişi" şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu bölümde bu kavrama yönelik sorular/maddeler bulunmaktadır.
3.1. Trol ve Trolleme kavramlarının size çağrıştırdığı kelimeleri yazınız.
Your answer
3.2. Sizce insanlar neden trolleme eyleminde bulunurlar? Trollerin amaçları neler olabilir? *
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Derecede Katılıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Eğlenmek
İntikam almak
Fenomen olmak
İtibar kazanmak
Dikkat çekmek
İnsanları kızdırmak
Başkalarının itibarını ortadan kaldırmak
Çatışma ortamı yaratmak
İnsanları tedirgin etmek
3.3. Çevrimiçi ortamda İnternet trolleri tarafından yapılan, insanları rahatsız edici veya tartışmaya sürükleyecek bir paylaşım gördüğünüzde neler yaparsınız? *
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Orta Derecede Katılıyorum
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Paylaşımı yapan kişiyi engellerim.
Paylaşımı hiç görmemiş gibi davranırım.
Yanlış bir bilgi verilmişse bu bilgiyi düzeltmeye çalışırım.
Paylaşım sahibini uyarırım.
Paylaşım sahibini site yöneticisine şikâyet ederim.
Diğer kullanıcıları paylaşımla ilgilenmemeleri yönünde uyarırım.
Bu anketle ilgili eklemek istediğiniz diğer hususları lütfen belirtiniz.
Your answer
Anketimiz burada sona ermiştir. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Tamamlamak için Gönder butonuna basabilirsiniz.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service