แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2564
หลักสูตรที่เปิดอบรมในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้.

1. หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "สำหรับผู้ประกอบกิจการ" รุ่นที่ 2 (6 ชั่วโมง)
วันศุกร์ที่ 19​ มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.00) (รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น)


2. หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "สำหรับผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่ 2 (3 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.00) (รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น)

หลังเข้ารับการอบรมและสอบผ่านตามหลักสูตร ท่านจะได้รับ
"หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร"
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam Technology College. Report Abuse