แบบสอบถามความคิดเห็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินผลและนำผลไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป แบบสอบถามมีทั้งหมด
มีจำนวน 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms