STOP przemocy

Ankieta jest anonimowa.
Badanie prowadzi Fundacja RE:AKCJA z Rybnika (www.fundacjareakcja.pl)
Dotyczy doświadczania, stosowania lub bycia świadkiem przemocy fizycznej lub słownej.
Wyniki ankiety będą publikowane przez Fundację RE:AKCJA w trakcie 16 Dni Przeciwko Przemocy.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Doświadczam przemocy
  Stosuję przemoc
  Jestem świadkiem przemocy
  Please enter one response per row
  Terapia psychologiczna
  Rozmowa z rodzina
  Wsparcie przyjaciół
  Wsparcie policji
  Pomoc ekonomiczna
  Wsparcie OPS
  Grupa wsparcia
  Izolowanie sprawcy
  Edukacja antyprzemocowa
  Kampanie społeczne
  Zintegrowane środowisko sąsiedzkie
  Telefon zaufania
  Inne
  Please enter one response per row
  Znam osobę, która doświadczyła przemocy fizycznej
  Znam osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej
  Wiem, jak pomóc osobie doświadczającej przemocy
  Zwrócę się na policję, jeżeli doświadczę przemocy
  Zwrócę się do psychologa, jeżeli doświadczę przemocy
  Zwrócę się do rodziny/przyjaciół jeżeli doświadczę przemocy
  Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa
  Please enter one response per row
  This is a required question