Přihláška na akci - "novak"
Tato přihláška je zvláštní formou uzavření smluvního vztahu, který zavazuje pořadatele k zajištění programu v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v propozicích akce.
Na straně druhé přihlášený (příp. jeho pravní zástupce) potvrzuje, že byl seznámen s předpisy pořadatele, jako je oragnizační řád akce, denní režim atp. a zavazují se je dodržovat.
Název akce *
vyberte název akce, příp. její termín
Příjmení účastníka *
Your answer
Křestní jméno(-a) účastníka *
Your answer
Rodné číslo *
uveďte s lomítkem!!! (RČ je zákonný požadavek)
Your answer
PSČ *
s mezerou (v souladu s trvalým bydlištěm)
Your answer
Obec *
(v souladu s trvalým bydlištěm)
Your answer
Bydliště *
ulice, číslo popisné, příp. orientační (v souladu s trvalým bydlištěm)
Your answer
Typ školy *
v případě, že účastník nenavštěvuje žádnou školu, zadává možnost "ostatní"
E-mail účastníka
slouží pro lepší informovanost účastníků, neuvádějte kontakt rodičů, k tomu slouží formulář níže
Your answer
Mobil účastníka
slouží pro lepší dostupnost účastníků, neuvádějte kontakt rodičů, k tomu slouží formulář níže
Your answer
Poznámka č. 1
dle případných požadavků v propozicích (resp. webové stránky akce)
Your answer
Poznámka č. 2
dle případných požadavků v propozicích (resp. webové stránky akce)
Your answer
Způsob platby akce
Příjmení zákonného zástupce č. 1
Your answer
Jméno zákonného zástupce č. 1
Your answer
Adresa zákonného zástupce č. 1
oddělte čárkami: bydliště, PSČ, obec (pokud je shodná s účastníkem, uveďte "dtto účastník")
Your answer
E-mail zákonného zástupce č. 1
Your answer
Mobil zákonného zástupce č. 1
Your answer
Příjmení zákonného zástupce č. 2
Your answer
Jméno zákonného zástupce č. 2
Your answer
Adresa zákonného zástupce č. 2
oddělte čárkami: bydliště, PSČ, obec (pokud je shodná s účastníkem, uveďte "dtto účastník")
Your answer
E-mail zákonného zástupce č. 2
Your answer
Mobil zákonného zástupce č. 2
Your answer
Souhlasím s tím, že moje dítě dostane v místě konání dle programu rozchod a bude se po úseku vytyčeném vedoucím akce pohybovat samostatně.
Povinné vyjádření v případě přihlášení nezletilého účastníka
Za nepravdivé údaje beru plnou zodpovědnost. Souhlasím s tím, že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci po dobu nezbytně nutnou, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlasím s tím, že během akce budou pořizovány obrazové a zvukové materiály pro prezentaci organizace. *
Souhlas je povinný pro přijetí účastníka na akci.
Jsem seznámen(a) s Vnitřním řádem Sportcentra - DDM Prostějov a organizačním řádem akce a zavazuji se je dodržovat, příp. budu k tomu nabádat osobu, jejíž jsem zákonným zástupcem. Jsem obeznámen se storno podmínkami akce uvedenými v propozicích akce a Vnitnřím řádu SC-DDM, což stvrzuji rovněž uhrazením zálohy. (Číslo účtu a variabilní symbol budou zaslány e-mailem.) *
Souhlas je povinný pro přijetí účastníka na akci.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service