Στοιχεία Υποψηφίου Πιστοποίησης IPMA
Personal Data of a Certification Candidate

Προσέξτε να συμπληρώσετε σωστά και πλήρως τα στοιχεία σας. Μην ξεχνάτε να δώσετε ΠΛΗΡΗ στοιχεία της ταυτότητάς σας (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης και ΤΑ έκδοσης), το επάγγελμά σας όπως το έχετε δηλώσει στην Εφορία, το ΑΦΜ και την Εφορία (ΔΟΥ) που υπάγεστε κλπ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε περίπτωση λαθών ή ελλείψεων στη συμπλήρωση των στοιχείων σας πιθανόν να μη γίνετε δεκτοί στις εξετάσεις πιστοποίησης ή να επιβαρυνθείτε με πρόσθετο διοικητικό τέλος 100 Ευρώ.

Φύλλο (Sex) *
Required
Επώνυμο στα Ελληνικά (only for Greeks. Non-Greeks please use N/A) *
Δώστε το επώνυμό σας με κατάλληλο τονισμό. Παράδειγμα: Παπαδόπουλος (Προσοχή, θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του Πιστοποιητικού σας!) ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!
Your answer
Όνομα στα Ελληνικά (only for Greeks-Non-Greeks please use N/A) *
Δώστε το όνομά σας με κατάλληλο τονισμό (Προσοχή! Θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του Πιστοποιητικού σας!) ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!
Your answer
Επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες (Surname) *
Please fill in your surname. Example: Papadopoulos (NB. It will be used for the issuance of your Certicate!)
Your answer
Όνομα με λατινικούς χαρακτήρες (Name(s)) *
Please fill in your first name(s). Example: George (NB. It will be used for the issuance of your Certicate!)
Your answer
Επάγγελμα (Profession) όπως εμφανίζεται στη φορολογική σας δήλωση *
Please fill-in your profession
Your answer
Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός, Ημερομηνία Έκδοσης, ΤΑ έκδοσης (Only for Greeks - non Greeks please use N/A) *
Δώστε τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς σας. ΜΗΝ ΔΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.Παράδειγμα AB123456 / 17-1-2008 / AT Χαλανδρίου
Your answer
Passport Data (Only for non-Greeks. Αν έχετε συμπληρώσει τον αριθμό ταυτότητάς σας παραπάνω, εδώ δώστε N/A) *
Please fill-in your passport number, Issuing Authority, Nationality, Date of Issue and Date of Expiry
Your answer
Ημερομηνία Γέννησης (Date of Birth). Ελέγξτε ότι έχετε δώσει το σωστό έτος γέννησης *
Please give your date of birth. Μake sure you have entered the correct year of birth!
MM
/
DD
/
YYYY
Τόπος Γέννησης (Place and Country of Birth) *
Your answer
Δώστε την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση (Full Postal Address) *
Your answer
Φορέας Απασχόλησης (Employment Organization) *
Δώστε το φορέα απασχόλησής σας (ή Ελεύθερος Επαγγελματίας, Άνεργος, Φοιτητής και όνομα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά περίπτωση)
Your answer
Σταθερό Τηλέφωνο (Telephone (landline) *
Please provide your full landine number - Example +30 210 123 4567
Your answer
Κινητό Τηλέφωνο (Telephone (mobile) *
Please provide your full mobile telephone. Example: +30 697 123 4567
Your answer
E-mail(s) (για πολλαπλά e-mail χωρίστε τα με ;) *
Your answer
Φορολογικά στοιχεία για την έκδοση παραστατικού (only for Greek and EU citizens)
θα πρέπει να συμπληρωθεί στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ απαραίτητα και πλήρως.
(Non Greeks / Non EU citizend - please enter "N/A" in all fields. You will be contacted for further details)
Επωνυμία *
Your answer
Επάγγελμα *
Το επάγγελμά σας, όπως έχετε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές
Your answer
Νόμιμη πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση *
Δηλώστε τη Διεύθυνσή σας όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας
Your answer
Τηλέφωνο έδρας *
Your answer
ΑΦΜ / ΔΟΥ *
Θα πρέπει να συμπληρώσετε τόσο το ΑΦΜ σας, όσο και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Εφορία) που υπάγεστε. ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ
Your answer
Τηρώ βιβλία Β' Κατηγορίας (Εσόδων- Εξόδων) ως επιτηδευματίας *
Υποβάλω Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών *
Εγγραφή ως Μέλος του ΕΔΔΕ σε περίπτωση επιτυχούς πιστοποίησης
Σε περίπτωση που πιστοποιηθώ, επιθυμώ να εγγραφώ χωρίς κόστος ως Πάρεδρο (επίπεδα Δ ή Γ) ή Τακτικό Μέλος του ΕΔΔΕ για ένα χρόνο χωρίς κόστος

In the event of successful certification, I wish to enroll as an Associate (level D or C) or Full (level B or A) Member of PM-Greece for one year free of charge

*
Συμμετοχή στην e-list PM-Greece (http://yahoo.pmgreece.gr)
Αν δεν είστε ήδη Mέλoς, μπορείτε να δηλώσετε το e-mail σας για να σας γράψουμε (δωρεάν) στην ηλεκτρονική λίστα PM-Greece

If you are not already a Member, you may fill-in your e-mail to add you (free of charge) to the PM-Greece e-list

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service