FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

  This is a required question

  DANE OSOBOWE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  KONTO

  BANK PEKAO SA Oddział Bydgoszcz nr 19 1240 6478 1111 0000 4947 6961

  ZOBOWIĄZANIE

  Zobowiązuję się do wpłacenia należności za Kurs w wysokości 1.400,00 zł (tysiąc czterysta złotych) na konto PZITB z dopiskiem Kurs - uprawnienia budowlane. Kurs można opłacić w dwóch ratach: - I ratę w wysokości 700 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie biura PZITB - II ratę w wysokości 700 zł do 18.04.2015 r. Wpłaty można również dokonać w kasie biura PZITB we wtorki i czwartki w godz. 13.00-17.00 lub w dni zjazdowe (Bydgoski Dom Technika, ul. B. Rumińskiego 6, Bydgoszcz, I piętro, pokój nr 108).

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE