สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.เลย เขต 2

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.เลย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question