สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพป.เลย เขต 2
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพป.เลย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2.อายุ
3. สถานภาพ
4.การศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
5. การประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ุ6. ความเหมาะสมของระยะเวลา(จำนวนวัน)ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ุึ7. การประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. สถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms