แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์เทศบาลนครรังสิต
เทศบาลนครรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต เพื่อให้มีอาคารสถานที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด ไวโอริน ขิม นาฏศิลป์ รำไทย ร้องเพลงลูกทุ่ง ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับส่งเสริมทักษะความถนัด และสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงต่างๆ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาวการณ์แวดล้อมปัจจุบัน เทศบาลฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ในศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบในการพิจารณาและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนไป
โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครรังสิต *
4. สถานภาพ *
4.1 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
ส่วนที่ 2 หลักสูตรที่ท่านต้องการให้เทศบาลจัดการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฏศิลป์นครรังสิต(สามารถแจ้งความต้องการได้มากกว่า 1 หลักสูตร) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy