แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา
แบบรับฟังความคิดเห็นชุดนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ในการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และสอนภาษา ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ว่าท่านมีความต้องการให้เทศบาลฯ ดำเนินการเรียนการสอนกิจกรรมใดเพิ่มเติมบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน จึงขอความร่วมมือประชาชน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว
1. เพศ *
2. อายุ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy