Objednávka akce nebo využití prostor Kina Atlas       Cinema Atlas spaces rental order
Prostor kina Atlas není jen kinem, ale slouží jako komplexní kulturní a konferenční centrum, kde lze kombinovat prostorovou synergii dvou kinosálů (205 osob), galerie  (42m2) a unikátní kavárny (až 70 míst k sezení) pro nejrůznější akce, zejména pak:

- filmová premiéra
- unikátní akce spojená s promítáním 
- novinářská nebo testovací projekce nebo přehlídka
- školní projekce / akce s programem zajištěným od nás nebo s vlastním obsahem (nebo kombinace)
- přehlídky zajištěné z naší stran
- firemní akce pro veřejnost stejně jako uzavřené akce s kapacitou až 200 osob
- víkendové akce pro rodiny a děti s prvky promítání

Čím přesněji popíšete svůj výchozí záměr, tím snadněji se dále domluvíme :-)

1. Pokud prostory neznáte, prosíme PODÍVEJTE SE (prolink zde bude záhy :-) nejprve na charakteristiku a vizuální prezentaci jednotlivých prostor, které lze využít buď odděleně nebo v různé kombinaci dohromady, zastavte se u nás případně i osobně. / 
If you do not know the premises, please LOOK (link will be here soon:)) first at the characteristics and visual presentation of the individual premises, which can be used either separately or in various combinations together, or stop by us in person if necessary.

2. Vyplňte  jednoduchou objednávku níže,  její kopie bude odeslána rovněž na Vámi uvedený e-mail.
Maximálně během dvou dnů Vám e-mailem zašleme cenovou nabídku (
liší se dopolední časy, kdy nehraje kino, od časů odpoledních a večerních, závisí i na využití technického vybavení ap.). Po jejím potvrzení z Vaší strany termín závazně potvrdíme a vystavíme zálohovou fakturu.
Please complete the simple order form below, a copy of which will also be sent to the e-mail address you provided. Then we will send you a rental price offer by e-mail within a maximum of two days (the morning times when the cinema is not playing differ from the afternoon and evening times, it also depends on the use of technical equipment, etc.). After your confirmation, we will confirm the date and issue a proforma invoice.

Chcete-li svůj záměr a objednávku v jakékoli fázi konzultovat, napište na e-mail: info@kinoatlaspraha.cz příp. telefonujte na +420603164232 (Vít Janeček, kino+celý prostor) nebo +420603167350 (Simona Kadrnková, kavárna)   / If you want to consult your order at any stage , please write to e-mail: info@kinoatlaspraha.cz or call +420603164232 (Vít Janeček, cinema) nebo +420603167350 (Simona Kadrnková, café). 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Objednávám pronájem následujících prostor:
I am ordering the rental of the following spaces:
*
Required
Název akce a stručná charakteristika
Title of your event and a brief description
*
Začátek pronájmu
Beginning of the rental
*
Prosíme uveďte datum a čas začátku / Please indicate the beginning of the rental (date and time)
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Konec pronájmu
End of the rental
*
Prosíme uveďte datum a čas konce pronájmu  / Please, indicate the end of the rental (date and time)
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Kontaktní, platební a fakturační údaje
Contact, payment and invoice data
*
Prosíme uveďte / please indicate:
1. kontaktní osobu + mobil / the contact person + mobile
2. způsob platby: na účet nebo v hotovosti / payment method: on account or in cash
3. úplné fakturační údaje / full billing information
Osoba zodpovědná za akci
A person responsible for the event
*
Uveďte prosím jméno a mobilní telefon osoby zodpovědné za akci v jejím průběhu. / Please indicate the name and mobile phone number of the person responsible for the event during  its course.
Prosíme specifikujte všechny další požadavky
Please specify any other requirements
jako např. zajištění mikrofonů do sálu, titulkovacího zařízení, cateringu apod. / such as providing microphones for the hall, subtitling equipment, catering, etc.
Kino Atlas a Café Atlas rostlin provozuje / The venue is run by:
Atlas Cinema s.r.o.
Sokolovská 371/1
186 00 Praha 8
IČ: 18020283, DIČ: CZ18020283 (registraci DPH finišujeme, ale DIČ už prosím používejte)
e-mail: info@kinoatlaspraha.cz
Venku.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy