KV NOVA | Inschrijfformulier
Achternaam *
Your answer
Roepnaam *
Your answer
Geboortedatum *
Your answer
M | V *
Straatnaam / huisnummer *
Your answer
Postcode *
Your answer
Telefoonnummer *
Your answer
E-mailadres *
Your answer
Betaalwijze *
IBAN Nummer
Your answer
Ten name van
Your answer
Contributie *
Lidmaatschap *
Indien spelend lid. Heb je al eerder gekorfbald?
Zo ja: Bij welke vereniging / Bondsnummer
Your answer
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Lidmaatschap
Met het insturen van dit formulier verklaar je lid te zijn van Korfbalvereniging NOVA te Bilthoven m.i.v. bovenstaande datum. Je gaat akkoord met de in dit formulier vermelde regeling van de duur van het lidmaatschap, de privacyverklaring en het promotioneel beleid van Nova. Tot wederopzegging verleen je hierbij machtiging aan de penningmeester van NOVA om van de bovengenoemde IBAN bedragen af te schrijven wegens contributie. De contributie (zie beneden) is vastgesteld tijdens de meest recente Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Korfbalvereniging KV NOVA
Korfbalvereniging NOVA is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). NOVA is een neutrale vereniging. Er is geen verband met enige politieke- of godsdienstige stroming. De wedstrijden worden in principe op zaterdag gespeeld. NOVA heeft ongeveer 165 spelende leden, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.

LEEFTIJDSCATEGORIEËN SPELENDE LEDEN
Pupillen 5 t/m 11 jaar
Aspiranten: 12 t/m 15 jaar
Junioren: 16 t/m 18 jaar
Senioren: vanaf 19 jaar

NIET SPELENDE LEDEN EN DONATEURS
Kangoeroes: 3 t/m 7 jaar. Zij trainen op zaterdagochtend, doen gezellige spelletjes en spelen zo nu en dan een wedstrijd. Op hun 5e verjaardag mogen ze kiezen of ze wedstrijden in competitieverband willen spelen.
Niet spelende leden: Zij korfballen niet, maar zijn wel lid van NOVA.
Donateurs: Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage. Dit zijn de ‘Vrienden van NOVA’.

PROMOTIONEEL BELEID
Bij NOVA worden soms foto’s gemaakt tijdens bijv. wedstrijden en feesten. Mocht u bezwaar hebben tegen het promotioneel gebruik van de foto’s door KV NOVA, waar u en/of uw kind op staat, kunt u dit via de mail naar redactie@kvnova.nl aangeven.

NOVA-NIEUWS; DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
NOVA-Nieuws is de wekelijkse nieuwsbrief van NOVA. Hierin staan alle nieuwtjes van de club, wedstrijdverslagen en de jaaragenda. Verder het wedstrijdprogramma, eventuele wijzigingen hierop en de uitslagen van de afgelopen week. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.
AANMELDEN: http://kvnova.us5.list-manage.com/subscribe?u=86d0725bcd924244f9b5f27cf&id=08b1547704

PRIVACYVERKLARING AVG
Wij vinden uw privacy belangrijk! Hier kunt u de privacyverklaring vinden. http://kvnova.nl/privacyverklaring/

Vrijwilligers
Nova draait voor en door vrijwilligers. We zijn dan ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders of leden die de vereniging een handje kunnen helpen; van een keer een bardienst draaien tot schilderen of een team trainen. Binnenkort hoort u hier meer over van één van onze vrijwilligers.
Contributie
DE CONTRIBUTIE
De contributie wordt per automatische incasso geïnd en jaarlijks tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u per kwartaal of per jaar wilt betalen. NOVA is aangesloten bij de U-pas regeling, hiermee ontvangt u korting op de contributie. (Kopie van de U-pas graag mailen naar nova.bilthoven@kvnova.nl)

In 2018/2019 bedraagt de contributie:

per jaar per kwartaal
Senioren € 302,00 € 75,50
Recreanten € 90,00 € 22,50
Alg. Reserve € 84,00 € 21,00
Midweek € 168,00 € 42,00
Junioren € 218,00 € 54,50
Aspiranten € 183,00 € 45,75
Pupillen € 160,00 € 40,00
Kangoeroes € 70,00 € 17,50
Overige leden € 58,00 € 14,50

DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan alleen worden beëindigd aan het einde van een boekjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De opzegtermijn is één maand. Opzegging dient schriftelijk vóór 1 juni door het secretariaat van NOVA te zijn ontvangen,( nova.bilthoven@kvnova.nl ) . Bij tussentijdse opzegging is de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Uitzondering hierop is het kangoeroe-lidmaatschap, deze betreft een half jaar.
Adres Secretariaat
Korfbalvereniging NOVA
Birgit Rademakers
Postbus 148
3720 AC Bilthoven
Telefoon: 06- 37335575
E-Mail: nova.bilthoven@kvnova.nl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy