[SE Vietnam] Host Family Application Form
Thank you for your interest in hosting a SE Vietnam exchange student. This application process is meant to help us know more about you and your family and to outline key aspects of our relationship with you.
All the information that you provide us below will be strictly kept confidential without being released to any other person of a third party.
We hope you enjoy completing the form.
1. Your name? (Họ và tên) *
Your answer
2. You are (Giới tính) *
Required
3. At the moment, you are (Hiện tại bạn đang)
4. Your home address is (Địa chỉ nhà) *
Your answer
5. Your contactable phone number and email are (Điện thoại và email liên hệ) *
If you do not have any email account, a phone number is acceptable (Trường hợp không dùng email, bạn có thể chỉ cung cấp số điện thoại cá nhân)
Your answer
6. Currently you are living with (Hiện tại bạn đang sống cùng) *
Please list all persons living in the household with their Full Name, Age, Gender & Relationship to you, starting with the oldest member of the household first. If you are not living with your family, please state "None" in the box. (Vui lòng liệt kê tất cả những thành viên đang sống cùng bạn vào thời điểm hiện tại: họ tên, tuổi, giới tính và quan hệ của họ với bạn. Trong trường hợp bạn không sống cùng gia đình, vui lòng điền "Một mình")
Your answer
7. You first knew about SE Vietnam homestay program via: (Bạn biết đến chương trình homestay của SE Vietnam thông qua) *
Required
8. The longest time you can host a SE Vietnam exchange student is: (Thời gian lâu nhất bạn và gia đình có thể tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến lưu trú) *
9. You and your family wish to participate in this program as local hosts because: (Lý do bạn và gia đình đăng kí tham gia chương trình homestay của SE Vietnam) *
Select all that apply (Có thể có nhiều hơn 1 lựa chọn)
Required
10. The foreign languages that your family members have background in include: (Các thành viên trong gia đình bạn có thể nói được những ngoại ngữ) *
Write all that apply & please note that knowledge of foreign language is not required to be a host. State "None" if no foreign language is spoken by any of your family members. (Vui lòng chia sẻ tất cả những ngôn ngữ mà bạn và các thành viên trong gia đình có thể sử dụng. Tuy nhiên, kiến thức ngoại ngữ không nằm trong yêu cầu bắt buộc khi đăng kí tham gia chương trình. Vui lòng điền "Không" nếu gia đình bạn không sử dụng bất kì ngoại ngữ nào)
Your answer
11. You and your family have ever hosted an international student before. (Bạn và gia đình trước đây đã từng tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến lưu trú) *
If Yes, question 12 is required (Nếu có, vui lòng trả lời câu số 12)
12. Description of your hosting experience (Mô tả chi tiết kinh nghiệm tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến lưu trú tại gia đình bạn)
E.g.: Time, name of organization, number of students, etc (Ví dụ: thời gian, tên tổ chức gửi sinh viên, số lượng sinh viên, vv)
Your answer
13. General Description of your house (Mô tả chung về về ngôi nhà của gia đình bạn) *
Type of house, number of rooms, pets, etc (Kiểu nhà, số phòng sinh hoạt, thú nuôi trong nhà, vv)
Your answer
14. Facilities available to the student in your house: (Cơ sở vật chất gia đình bạn có thể cung cấp cho sinh viên nước ngoài khi đến lưu trú) *
Select all that apply (Có thể có nhiều hơn 1 lựa chọn)
Required
15. Your family can provide the student with (Gia đình bạn có thể cung cấp cho sinh viên nước ngoài) *
Select all that apply (Có thể có nhiều hơn 1 lựa chọn)
Required
16. Any restrictions that you and your family expect the student to follow (Tất cả những quy định, giới hạn mà bạn và gia đinh mong muốn sinh viên nước ngoài phải tuân thủ trong thời gian lưu trú) *
E.g.: Food, curfew, inviting friends home, religious practice, etc (Ví dụ: đồ ăn, giờ giới nghiêm, mời bạn đến nhà, thực hành tín ngưỡng/tôn giáo, vv)
Your answer
17. Any additional comments that will help us know you and your family better (Những thông tin khác giúp SE Vietnam hiểu thêm về bạn và gia đình) *
E.g.: Physical environment, personality, leisure activities, etc (Ví dụ: môi trường sống, tính cách của các thành viên, các hoạt động giải trí, vv)
Your answer
18. At the moment, Student Exchange Vietnam's budget to support our student when staying with your family is 3,000,000 million VND per month (with dinners included at least). Do you and your family find that amount reasonable? *
Hiện tại, quỹ hỗ trỡ sinh viên khi lưu trú tại gia đình bản xứ của chúng tôi là 3 triệu đồng/tháng (bao gồm ít nhất một bữa ăn tối cùng gia đình). Theo bạn, đó có phải là một khoản đóng góp hợp lý?
If No, please share with us the amount that you would like our student to contribute *
Nếu bạn cho rằng như vậy chưa hợp lý, vui lòng chia sẻ với chúng tôi khoản đóng góp bạn và gia đình kỳ vọng ở sinh viên của chúng tôi
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms