АМБУЛАТОРИЙН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгэзг сайжруулахад Таны санал маш чухап учраас асуулт бүрийг үнэлэн, зөвхөн 1 хариултыг сонгон уу.
Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл
Хүйс
Нас
Кабинет, тасгийн нэр
Үйлчлүүлсэн тоо
Нэг. Байгууллагын соёл
Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх танилцуулгын ил тод нээлттэй байдал (видео танилцуулга, самбар болон бусад хэлбэрээр)
Угтах, мэндлэх, хүндлэх, үйлчлэх соёл
Бүртгэх, лавлагаа мэдээлэл өгөх соёл
Лавлах үйлчилгээний талаар шаардлагатай мэдээллийг иргэд, үйлчлүүлэгчдэд ил тод, нээлттэй, харагдахуйц хэмжээнд байрлуулсан
Байгууллагын ажилтаны нэгдсэн загвар бүхий хувцаслалт,энгэрийн тэмдэг
Байгууллагын дотоод орчны соёл, тав тух
Байгууллагын үзлэг, оношилгооны өрөөнүүдийн хаягжилт
Байгууллагын гадаад орчны тохижилт
Машины зогсоолын хүртээмж
Хоёр. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчилгээний соёл
Эмчийн угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа, үйлчлэх соёл
Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа , үйлчлэх соёл
Эмчийн сонсох, эөвлөгеө өгөх ур чадвар
Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний сонсох, зевлөгөө өгөх ур чадвар
Үйлчлүүлэгчийн нууц хадгалалтад итгэх итгэл
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй
Гурав. Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын хариуцлага, шуурхай байдал
Оношлгооны чанар аюулгүй байдал
Эмчилгээний чанар аюулгүй байдал
Сувилахуйн тусламж, уйлчилгээний чанар, аюулгуй байдал
Асаргаа, хүнд өвчтөн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ (тэргэнцэр, зориулалтын зам, суултуур, шат, бариул, түшлэг, эориүлалтын ор, сандал)
Халдвар хамгааллын дэглэм, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
Эмнэлгийн угаалга цэвэрлэгээний байдал
Эмнэлгийн халаалтын систем, усан хангамжийн хүрэлцээ, хангамж
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн (цахилгаан шат, цахилгааны утас, залгуур гэх мэт) аюулгүй байдал
Барилга байгууламжийн {шал, хана, цонх, дээвэр, гэрэлтүүлэг, будаг өнгө үзэмж гэх мэт) эрүүл ахуй аюулгүй байдал
Дөрөв. Удирдлага, зохион байгуулалт
Үзлэг, оношилгооны кабинет, тасаг нэгжийн байршил, тэмдэглэгээ, зохион байгуулалт
Байгууллагын Удирдлагаас иргэдийн оролцоог дээдэлдэг, уулзаж, санал бодлыг сонсдог, шийдэж өгдөг байдал
Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариу өгөх, авсан арга хэмжээг нээлттэй хүргэдэг байдал
Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны зохион байгуулалт
Тав. Тэгш байдал, ашиг сонирхол
Тусламж үйлчилгээ авах, хүлээгдлийг багасгах, үйлчилгээг шуурхай болгохын тулд шан харамж, албан бус төлбөр өгөх шаардлага гардаг
Эмнэлэгт таних хүнгүй бол тусламж, үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн нь хувийн эмнэлэг, эм, эмийн сан, сүлжээ санал болгодог, хувиасаа эм зардаг
Эрүүл мэндийн даатгалгуй тохиолдолд тусламж, үйлчилгээг чирэгдэлгүй авах боломжтой
Үйлчлүүлэгч эмчээ сонгож үйлчлүүлэх боломжтой
Ерөнхий сэтгэл ханамж
Та биднээс юуг, ямар байхыг хүсч байна?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms