แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงานต่อการฝึกงานกับ กฟผ. (ก่อนการฝึกงาน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงานที่มีต่อการเข้าฝึกงานกับหน่วยงานของ กฟผ. ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงตรงตามความคาดหวัง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ระดับคุณวุฒิ *
คณะ
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
สถานที่ฝึกงาน (เช่น สำนักงานกลาง กฟผ.) *
Your answer
หน่วยงานที่เข้าฝึกงาน (สังกัดฝ่าย เช่น อทบ.) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy