Bổ sung tài khoản nhận tiền

Chức năng này chỉ dùng khi các bạn chưa nhận lương lần nào và bổ sung để nhận lương lần đầu tiên, hoặc dùng khi các bạn muốn thay đổi số tài khoản ngân hàng.
    This is a required question
    This is a required question