แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 ง32202
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมดสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลของผู้เรียน
ส่วนที่สองคือแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ให้ผู้เรียนพิมพ์ชื่อ-นามสกุลจริง ชั้นและเลขที่ให้ถูกต้องชัดเจน
3. เมื่อทำครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไปเพื่อไปยังหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
เลขที่ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service