Warsztaty online "Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom  pokrzywdzonym przestępstwem / wypracowanie alternatywnych  rozwiązań do przyjętych w standardach"
Wypełnienie poniższego formularza jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji w działaniach szkoleniowych  "Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom  pokrzywdzonym przestępstwem / wypracowanie alternatywnych  rozwiązań do przyjętych w standardach", które są adresowane do przedstawicieli organizacji prowadzących Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa (z wyłączeniem woj. lubelskiego)

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie ul. Niecała 4/5a.

WARSZTATY ZAKOŃCZONE SĄ OTRZYMANIEM ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH UCZESTNICTWO.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCOWYCH Z TERENU CAŁEJ POLSKI 
(Z WYŁĄCZENIEM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO).  

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 783 510 310
e-mail: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl


Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Dysponent Funduszu Sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”. Oświadczamy, że obowiązki współadministratora danych osobowych będziemy wykonywać w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanym dalej: rozporządzeniem RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym przeciwdziałania przestępczości w ramach pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu w celu realizacji działań zaplanowanych w projekcie oraz w celach statystycznych i ewaluacyjnych, a także przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu w celach statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:
https://stowarzyszeniebonafides.pl/wp-content/uploads/2020/10/INFORMACJE-DOTYCZACE-PRZETWARZANIA-DANYCH.pdf

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Prosimy o powtórzenie adresu e-mail.  
Imię i nazwisko *
Miejsce pracy *
Prosimy o podanie pełnej nazwy instytucji/organizacji, w której Pan/i pracuje.
Adres miejsca pracy *
Prosimy o podanie dokładnego adres instytucji/organizacji, w której Pan/i pracuje.
Stanowisko *
Prosimy o podanie stanowiska, na którym Pan/i pracuje. Podanie tej informacji jest wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu.
Telefon *
Prosimy o podanie swojego (osobistego) numer telefonu, pod którym będziemy mogli się z Panią/ Panem  kontaktować celem potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Prosimy o wskazanie terminu warsztatu, w którym chce Pan/i wziąć udział:
Warsztaty odbywają się z podziałem na województwa.
"Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom  pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych  rozwiązań do przyjętych w standardach" (szkolenie 1 dniowe online) *
Województwo *
Prosimy o wskazanie województwa, na terenie którego Pan/i pracuje
Czy posiada Pani/Pan doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem? *
Pokrzywdzenie przestępstwem rozumiane szeroko, tj. uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia lub inne przestępstwo niewymienione wyżej.
Czy kiedykolwiek brała Pani/brał Pan udział w szkoleniu/konferencji online? *
Z jakiej aplikacji/platformy wówczas Pan/Pani korzystał/korzystała? *
Required
Czy posiada Pan/i sprzęt umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu online tj. laptop/komputer z kamerą i słuchawkami? *
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o naszych przyszłych działaniach szkoleniowo - badawczych? *
Czy wyraża Pan/i zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną naszego newslettera? *
Dziękujemy za zgłoszenie!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy