แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อมีประโยชน์อย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจง : โปรดเลือกคลิกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. อายุ *
4. ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Prajadhipok's Institute. Report Abuse