Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tarnów Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją
Szanowni Państwo,

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej gminie.

Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań

gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.

Rewitalizacja, to działanie skupione na zdegradowanym obszarze, którego celem jest znalezienie dla

niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszar staje się wartościowy.

Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich

warunków życia społeczności lokalnej, zamieszkującej rewitalizowany obszar.
1. Proszę wskazać, który obszar GMINY Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji (można wskazać kilka terenów).
Uzasadnienie
Your answer
2. Proszę podać jeden teren, który Pana(i) zdaniem powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności.
Your answer
3. Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? (Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach.)
inne (wpisać jakie):
Your answer
4. Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? (Proszę wstawić „X” w maksymalnie 5 wierszach.)
inne (wpisać jakie):
Your answer
5. Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i)rozwiązać w procesie rewitalizacji? (Proszę wstawić „X” w maksymalnie 4 wierszach.)
inne (wpisać jakie):
Your answer
6. Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? (Proszę wstawić „X” w maksymalnie 6 wierszach.)
inne (wpisać jakie):
Your answer
7. Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi).
Inne(jakie):
Your answer
Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny?
8. Metryczka – podstawowe dane respondenta Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Status:
Dziękujemy za udział w badaniu!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy