WODN w Sieradzu - kwestionariusz ankiety
Proszę zaznaczyć odpowiedź najbliższą Pani/Pana ocenie.
1. Jak ocenia Pan/Pani wymienione niżej sfery związane z organizacją szkoleń/szkolenia? *
wysoko
średnio
nisko
Dostęp do informacji o szkoleniach
Warunki, w jakich odbywają się szkolenia
Zgodność zajęć z wcześniejszą informacją o tematyce, celach i treściach
Celowość zastosowanych form i metod pracy
Możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem lub możliwość wyrażania własnych opinii i sądów
Proszę podać swoje sugestie lub oczekiwania w zakresie organizacji szkoleń w przyszłości:
Your answer
2. Jak ocenia Pan/Pani wartość merytoryczną szkoleń/szkolenia? *
wysoko
średnio
nisko
Aktualność poruszanych zagadnień
Istotność treści szkolenia w procesie edukacji
Przydatność szkolenia w rozwoju zawodowym
Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej
Proszę podać swoje sugestie lub oczekiwania w zakresie wartości merytorycznej szkoleń organizowanych w przyszłości:
Your answer
3. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje kadry prowadzącej szkolenia/szkolenie? *
wysoko
średnio
nisko
Wiedza, doświadczenie, orientacja w tematyce szkolenia
Kultura języka, komunikatywność, kontakt z uczestnikami
Umiejętność organizacji pracy podczas zajęć
Sposób wykorzystania materiałów, ćwiczeń, przykładów, itp.
Umiejętność inspirowania, aktywizowania, rozbudzania zainteresowania tematyką szkolenia
Proszę podać swoje sugestie lub oczekiwania w zakresie kompetencji kadry prowadzącej szkolenia w przyszłości:
Your answer
4. Moje zadowolenie ze szkoleń/szkolenia, w którym uczestniczyłem/-am, oceniam ogólnie na: *
ocena najniższa
ocena najwyższa
5. Moje opinie wynikają z udziału: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service