Paraiška dalyvauti IPU programas vykdančių mokyklų veiklos išorės vertintojų mokymuose
Paraiškos teikėjo vardas ir pavardė *
Asmeninis telefonas *
El. pašto adresas *
Išsilavinimas *
Pilnas darbovietės pavadinimas *
Paraiškos teikėjo pareigos *
Paraiškos teikėjo praktinio darbo patirtis IPU programas vykdančių mokyklų veiklos srityje *
Trumpai aprašykite savo praktinio darbo patirtį IPU programas vykdančių mokyklų veiklos srityje. *
Motyvacinis pagrindimas (parašykite, kodėl norėtumėte dalyvauti mokymuose ir tapti IPU programas vykdančių mokyklų išorės vertintoju. Kodėl, jūsų nuomone, yra svarbus išorės vertintojo darbas? Kokias kompetencijas tikitės įgyti ar patobulinti mokymų metu? Kokiu būdu planuojate pasidalinti mokymų metu įgyta patirtimi ir žiniomis? Kaip Jūs galėtumėte prisidėti plėtojant / kuriant IPU programas vykdančių mokyklų išorinio vertinimo kultūrą Lietuvos, savivaldybės ar regiono mastu, savo organizacijoje ir / ar kitose švietimo įstaigose?). *
Prašome pateikti aprašomojo pobūdžio (kokybinę) IPU programas vykdančioje mokykloje stebėtos ugdomosios veiklos analizę (apimtis ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų – iki 1 spaudos lapo). *
Patvirtinu, kad dalyvavimas mokymuose suderintas su deleguojančios švietimo įstaigos vadovu ar steigėju. *
Required
Patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys teisingi, ir sutinku, kad jie būtų panaudoti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ priežiūros ir ataskaitų Europos Komisijai rengimo bei socialinių tyrimų (naudojant nuasmenintus duomenis) tikslams. Sutinku mokymų metu būti filmuojamu (esant reikalui metodiniais tikslais), taip pat sutinku filmavimo metu papildomai diskutuoti ir / arba pasisakyti metodiniais klausimais. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalėsiu dalyvauti mokymuose, pasižadu apie tai raštu pranešti projekto vykdytojams. *
Required
Pildymo data *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy