แบบฟอร์มการยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการพยาบาลปี2561-2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับยราชภัฏนครปฐม
เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรติดต่อ *
Your answer
มีความประสงค์จะขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงาน *
Your answer
วันที่ใช้ *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่กำหนดส่งคืน *
MM
/
DD
/
YYYY
วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ยืม *
จำนวนที่้ต้องการ *
Your answer
หมายเหตุ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้ยืมดังรายการข้างต้นอยู่ในสถาพพร้อมใช้งานได้ ถ้าปรากฏว่าเมื่อข้าพเจ้านำมาส่งคืน มีการชำรุดหรือสูญหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายและจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ
***หาก
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service