APECS Nordic Survey, Researcher version (Swedish)

Projektet “Bridging Polar Early Career Researchers and Indigenous Peoples in Nordic Countries” syftar till att underlätta effektiv och meningsfull samverkan mellan forskare tidigt i karriären och arktiska urfolk, med särskilt fokus på samer. The långsiktiga målet är att förbättra kunskapen om arktiska miljöer som en grund för framtida strategier för hållbar utveckling i regionen.

Syftet med den här enkäten är att kartlägga existerande samverkan mellan forskare och urfolk samt förväntningar, behov och utmaningar inför framtida utbyten och samarbeten mellan dessa två grupper.
Enkäten finns i två versioner – en för forskare och en för urfolk (exempelvis samer). Forskare som också är urfolk kan välja vilken version de vill fylla i, eller fylla i båda versionerna.

I slutet av enkäten kan du fylla i din email-adress om du vill få information om resultaten från enkäten.

Mer information finns på projektets hemsida (engelska) http://www.apecs.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=753&Itemid=788

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Erfarenheter och uppfattningar

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Framtida utsikter och utmaningar

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question