PRZEGLĄD FORM WSPÓŁPRACY BIZNESU Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Drogi Przedsiębiorco,
Naszej uczelni zależy na Twojej OPINII na temat możliwych form współpracy naszych jednostek. Określ proszę, jakimi rodzajami współpracy Twoja firma byłaby zainteresowana.

  BUDOWANIE PROFILU ABSOLWENTA

  Konsultacje dotyczące ogólnego profilu absolwenta odpowiadającego na potrzeby firmy
  Konsultacje dotyczące szczegółowych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie umiejętności, wiedzy i postaw
  Konsultacje dotyczące najbardziej rzetelnych form oceny postępów studentów z punktu widzenia potrzeb firmy
  Konsultacje dotyczące programu zajęć/kursów, które są istotne w budowaniu ogólnego profilu absolwentafile.
  Please enter one response per row
  Zapewnienie staży w firmie dla studentów
  Zapewnienie darmowych wykładów prowadzonych przez menedżerów i specjalistów
  Zapewnienie wykładów opłacanych w pełni przez uczelnię prowadzonych przez cenionych menedżerów lub specjalistów
  Organizacja w ramach uczelni centrów szkoleniowych dla studentów dotyczących kompetencji, które w firmie są wymagane na bardzo wysokim poziomie
  Zapewnienie w firmie darmowych warsztatów i szkoleń dla studentów
  Zamawianie tematów prac naukowych studentów (np. w ramach licencjackich lub magisterskich prac dyplomowych), które mogłyby zostać wdrożone i wykorzystane w firmie (studenci stworzyliby je za darmo)
  Zapewnienie dedykowanego wsparcia finansowego dotyczącego wyposażenia dydaktycznego, metod nauczania i innych istotnych elementów procesu dydaktyki
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  UCZESTNICTWO W PROCESIE REKRUTACJI STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW

  Ogłoszenia wakatów na stronie uczelni oraz tablicach informacyjnych
  Organizacja procesu rekrutacyjnego we współpracy z uczelnianym Biurem ds. Zatrudnienia Absolwentów
  Uczestnictwo w Targach Pracy organizowanych przez uczelnię
  Kontakt z konkretnymi profesorami w celu uzyskania wskazówki dot. najbardziej odpowiedniego studenta lub absolwenta na dane stanowisko
  Zapewnienie pracy tymczasowej lub pracy w niepełnym wymiarze zatrudnienia dla studentów
  Organizacja konkursów dot. zatrudnienia we współpracy z uczelnią
  Please enter one response per row

  ORGANIZACYJNE FORMY WSPÓŁPRACY

  W razie potrzeby kontakty "jeden do jednego"
  Uczestnictwo w Biznesowych Radach Doradczych
  Zostanie formalnym dobroczyńcą dla uczelni lub inna forma sponsoringu lub patronatu
  Inne formy
  Please enter one response per row
  This is a required question