แบบฟอร์มขอเสนอจัดซื้อหนังสือ (Book Suggestion for Purchase)
สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะอาจารย์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน จึงได้จัดทำแบบเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ เพื่อที่บรรณารักษ์จะได้ดำเนินการจัดหามาให้บริการตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
แบบเสนอมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เสนอจัดซื้อ
ตอนที่ 2 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอจัดซื้อเข้าห้องสมุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เสนอจัดซื้อ
ชื่อ-นามสกุล *
สถานะ *
สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
อีเมล *
เบอร์โทรติดต่อ *
วัน/เดือน/ปีที่เสนอซื้อ *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 2 รายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอจัดซื้อเข้าห้องสมุด
ชื่อหนังสือ *
ชื่อผู้แต่ง *
ปีที่พิมพ์ *
สำนักพิมพ์
ราคา
จำนวนเล่มที่ต้องการเสนอซื้อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy