DOTAZNÍK K VYPRACOVANIU KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE TRENČIANSKE BOHUSLAVICE
Vážení obyvatelia obce Trenčianske Bohuslavice,

komunitný plán sociálnych služieb je dôležitý strategický dokument, ktorým sa monitorujú potreby obyvateľov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Naša obec aktuálne spracováva komunitný plán na obdobie rokov 2019 - 2023. Prosíme Vás o súčinnosť pri monitorovaní Vašich potrieb, pretože aj na základe Vašej spätnej väzby samospráva sformuluje svoje zámery pre oblasť poskytovania sociálnych služieb na aktuálne plánovacie obdobie. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania a prispejete k lepšej budúcnosti seba, aj svojej obce. Do dotazníkového prieskumu je možné zapojiť sa do 30. apríla 2019.

Pohlavie *
Vek *
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Ekonomická aktivita (je možné označiť viacero možností) *
Required
Ako dlho bývate v obci Trenčianske Bohuslavice? *
Aké je zloženie Vašej domácnosti? *
Máte prehľad o tom, aké sociálne služby sú v obci poskytované? *
Ak by ste potrebovali získať informácie o sociálnych službách, na koho sa obrátite? *
Required
Ako by ste riešili situáciu v prípade trvalého zdravotného postihnutia člena Vašej rodiny? *
Označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe využívate *
Required
Aké sociálne služby plánujete využívať v najbližších 5 rokoch? Uveďte aj v súčasnosti využívané sociálne služby, ak ich plánujete využívať aj naďalej. *
Required
Ste spokojný/á s rozsahom (ponukou) sociálnych služieb poskytovaných v obci/jej okolí? *
Ste spokojný/á s kvalitou sociálnych služieb poskytovaných v obci/jej okolí? *
Na rozvoj ktorých sociálnych služieb by sa mala samospráva v najbližších 5 rokoch zamerať? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service