แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT โรงเรียนสหธาตุศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน (http://www.dlit.ac.th/home.php)
ให้บันทึกทุกครั้งหลังปฎิบัติการสอน
1. ชื่อ สกุล *
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
Required
2.ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
3. ใช้สื่อการสอนอื่น ๆ อาทิ *
4. ในแต่ละประเด็น(ในข้อ 3)ดำเนินการอย่างไรบ้างเช่น สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ มอบหมายงานนักเรียน ใช้ศึกษาค้นคว้า *
5. ใช้สื่อ DLIT กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
8. รายวิชา *
9. เรื่องที่สอน *
10. ผลการใช้สื่อ DLIT ในการเรียนการสอน *
10. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสหธาตุศึกษา. Report Abuse