แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโปรแกรมเอกสารงานทะเบียน PP2551Excel

เรียนทุกท่าน
ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ตอบแบบสอบถาม นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรม

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวกในการใช้งาน
  2. หน้าต่างการใช้งานของโปรแกรมไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
  3. มีคำอธิบายประกอบการใช้งานที่ชัดเจน
  4. ช่วยลดขั้นตอนการทำงานจากที่เคยทำอยู่เป็นประจำ
  5. โปรแกรมสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
  6. โปรแกรมสามารถรายงานผลได้ในรูปแบบที่ต้องการ
  7. สามารถช่วยให้ออกเอกสารทางการศึกษาได้รวดเร็ว
  8. โปรแกรมนี้เหมาะกับหน่วยงานของท่าน
  9. โปรแกรมสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน
  10. ท่านได้รับความสะดวกในการตอบคำถามทาง facebook/e-mail
  Please enter one response per row
  This is a required question