กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT ครั้งที่ 1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ

*หมายเหตุ ช่วงเวลาตอบแบบสำรวจ 1-10 พฤษภาคม 2556

    ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question