Personal Questionaire
Full Name / Křestní jméno *
Surname / Přijmení *
Maiden name / Rodné příjmení *
Other surnames / Ostatní příjmení
Date of Birth / Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Place of Birth / Místo narození *
Nationality / Národnost *
Citizenship / Státní příslušnost *
Permanent residency address / Adresa trvalého pobytu *
(Street, house number, city, postcode & country)
Address in the Czech Republic / Adresa pobytu v ČR *
(Street, house number, city & postcode)
Personal ID Number / Rodné číslo
Identity Card Number / Číslo OP
Passport number - foreign nationals only
Long-term Residence Number - foreign nationals only / Číslo povolení k pobytu
Long-term Residence Expiry Date / Platnost povolení k pobytu
MM
/
DD
/
YYYY
Merital status / Rodinný stav *
Full name of spouse / Celé jméno manžel/ky
(If married please state here your husband's details)
Personal ID of spouse / Rodné číslo manžel/ky
(If married please state here your spouse's details)
Address of spouse / Adresa bydliště manžel/ky
(If married please state here your spouse's details)
Are you applying for child's tax reduction? / Chcete uplatnit daňovou slevu na dítě? *
Number of children / Počet dětí *
1. Child's name / 1. Jméno dítěte
(Fill in only in case of applying for child's tax bonuses. Tax bonus for a child can only be filed with one of the parent. If your partner is already claiming tax bonuses leave this blank. / Vyplní se pouze v případě uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. V případě, že daňové zvýhodnění již uplatňujete, ponechte pole prázdné.)
1. Personal ID of the child / 1. Rodné číslo dítěte
(Fill in only in case of applying for child's tax bonuses. Tax bonus for a child can only be filed with one of the parent. If your partner is already claiming tax bonuses leave this blank. / Vyplní se pouze v případě uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. V případě, že daňové zvýhodnění již uplatňujete, ponechte pole prázdné.)
2. Child's name / 2. Jméno dítěte
2. Personal ID of the child / 2. Rodné číslo dítěte
3. Child's name / 3. Jméno dítěte
3. Personal ID of the child / 3. Rodné číslo dítěte
Mobile Number / Číslo mobilního tel. *
E-mail *
Highest education achieved *
(Nejvyšší dosažené vzdělání)
EMPLOYMENT HISTORY (Employer/Zaměstnavatel) *
(Name, address of your last employer including from/to dates of the employment / Jméno a adresa předešlého zaměstnavatele a datum odkdy a dokdy jste byl/a zaměstnán/a)
EMPLOYMENT HISTORY (Employment office/Úřad práce) *
(If registered with the employment office, please, indicate which employment office as well as the dates of registration. / V případě registrace na úřadu práce uveďte, u kterého úřadu práce jste byl/a veden/a a v jakém období.
EMPLOYMENT HISTORY (Other/Jiné) *
(OTHER - state dates from - to / JINÉ - uveďte termín od - do)
Are you on pension? / Pobíráte důchod? *
What type of PENSION? / Jaký duh důchodu?
PENSION collected from: / Důchod pobírán od:
(State the date from when you were granted any type of pension. / Uveďte datum, od kterého pobíráte důchod.)
MM
/
DD
/
YYYY
Were you granted any reduced ability to work? / Byla Vám přiznána změna pracovní schopnosti? *
(State the date from when you were granted any type of pension. / Uveďte datum, od kterého pobíráte důchod.)
Name and code of HEALTH INSURANCE / Zdravotní pojišťovna *
(Jméno a kód zdravotní pojišťovny v ČR)
Social insurance number outside of the Czech Republic / Číslo sociální pojištění mimo území ČR. *
(State the latest social insurance number outside of the Czech Rep. / Uveďte číslo posledního nositele sociálního pojištění mimo ČR)
Address registered with the last social insurance outside of the Czech Republic / Adresa registrace u posldního nositele sociálního pojištění mimo územé ČR) *
(Street, house number, city, postcode and country / Ulice, číslo popisné, město, PSČ a země)
Court ordered salary deductions or other obligations / Nařízený výkon rozhodnutí o srážkách ze mzdy *
(Do you have any salary deductions ordered by court or any other obligations? / Byl vám nařízen výkon rozhodnutí o srážkách ze mzdy popřípadě jiné závazky? )
1. Salary deductions / 1. Srážka ze mzdy
(type of salary deduction / titul srážky)
1. Salary deductions / 1. Srážka ze mzdy
(deduction amount / výše srážky)
2. Salary deductions / 2. Srážka ze mzdy
(type of salary deduction / titul srážky)
2. Salary deductions / 2. Srážka ze mzdy
(deduction amount / výše srážky)
Execution order to/ Exekuce komu
(Ordered execution to / Exekuce komu)
Execution order amount / Výše exekuce
(Execution amount / Výše exekuce)
Bank Account Number for your salary, incl. bank code *
(Číslo účtu kam zasílat mzdu včetně kódu banky)
Confirmation (Potvzení) *
Tick the box below to confirm the personal details.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of International School Olomouc. Report Abuse