#TotsSomBaldiriReixac i diem #SI #SI A L’ESCOLA PÚBLICA

SEGON COMUNICAT DE ASSEMBLEA PERMANENT BALDIRI REIXAC

EL 19M CIU HA DIT #NO #NO
L’ESCOLA PÚBLICA DIU #SI #SI

Badalona, 19 de maig 2014

Divendres 16 es va constituir a l’escola Baldiri Reixac de Badalona l’assemblea permanent formada per la comunitat educativa del centre i de Badalona així com de membres d’entitats i associacions de la ciutat compromesos amb la defensa de l’educació pública. Hem pres aquesta mesura per reclamar l’aula de P3 que s’ha suprimit malgrat la demanda que hi ha al centre i a la zona educativa.

Per altra banda, les barreres arquitectòniques, que incompleixen la normativa vigent, impossibiliten l’accés dels alumnes amb discapacitat motrius, escolaritzats en el centre, a tots els espais educatius i recursos. Aquesta reivindicació, que fa tres anys que es reclama, no ha estat atesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ni per l’Ajuntament de Badalona, i discrimina els alumnes amb aquesta dificultat, vulnerant el seu dret a ser escolaritzats amb normalitat.

A data 19 de maig, Montserrat Llobet, Directora de Serveis Territorials de Barcelona Comarques, i Mercè Julià, responsable per a la Coordinació i la Planificació Escolar de Barcelona Comarques, han dit que NO al P3 i NO a l’ascensor. Per aquest motiu continuarem en lluita per aconseguir aquestes demandes.

Demanem als representants de la ciutadania, que tenen la responsabilitat de garantir els drets fonamentals a tota la població, respostes concretes i solucions immediates a aquestes reivindicacions.

Fem una crida a les entitats i associacions per a que us afegiu a la nostra lluita. Els nostres drets estan en perill i cal defensar-los. Juntes ho aconseguirem.

DIEM #SI #SI A L’ESCOLA PÚBLICA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image