APKLAUSOS ANKETA

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kviečia Jus dalyvauti apklausoje. Norėtume sužinoti Jūsų požiūrį į korupciją valstybės įmonėje „Mūsų amatai“. Jūsų nuomonė mums svarbi, dėl to prašome nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Pristatant apklausos rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai, tokiu būdu bus užtikrintas Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumas. Anketą sudaro uždari klausimai, prašome į juos atsakyti remiantis šalia klausimų pateiktomis rekomendacijomis.

Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką!

  This is a required question
  This is a required question
  Asmuo, sužinojęs apie darbuotojo ar nuteistojo korupcinę veiklą, grasina apie šį atvejį pranešti, jeigu negaus atlygio
  Pareigose pakeliamas neseniai įsidarbinęs darbuotojas vietoj kito daug patirties turinčio darbuotojo
  Darbuotojas tarnybinį automobilį naudoja asmeniniais tikslais
  Susitarus su nuteistuoju, neoficialiai keičiamos darbo sąlygos ir pobūdis
  Darbuotojas grasina pažymėti tariamus darbo sąlygų pažeidimus, jeigu negaus atlygio
  Darbuotojas leidžia nuteistajam darbo vietoje būti neblaiviam, naudotis mobiliuoju telefonu
  Organizuojant viešuosius pirkimus, techninės specifikacijos nurodomos atsižvelgiant į konkrečios įmonės siūlomą prekių asortimentą
  Skundus rašantys nuteistieji yra atleidžiami iš darbo
  Tam tikriems asmenims ar įmonėms sudaromos galimybės pigiau įsigyti gaminius
  Nuteistajam darbo metu nurodoma atlikti asmeninius darbus darbuotojoms
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Policija
  Teismai
  Prokuratūra
  Bausmių vykdymo sistema
  Please don't select more than one response per column.
  Please enter one response per row
  Kalėjimų departamentas
  Laisvės atėmimo vietų įstaigos
  Probacijos tarnybos
  Kalėjimų departamento Mokymo centras
  Valstybės įmonė „Mūsų amatai“
  Please don't select more than one response per column.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Per paskutinius 12 mėnesių korupcijos atvejų:
  Per artimiausius 12 mėnesių korupcijos atvejų:
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Korupcinė veikla padeda spręsti įstaigoje kylančias problemas
  Korupcinė veikla padeda palaikyti gerus, draugiškus tarpusavio santykius įstaigoje
  Korupcinė veikla padeda susikurti geresnes, palankesnes darbo sąlygas
  Dėl korupcijos yra žeminamas įstaigos įvaizdis
  Dėl korupcinės veiklos dažnėja konfliktinės situacijos, kyla tarpusavio nesutarimai
  Korupcinė veikla trikdo efektyvų įstaigos funkcionavimą
  Svarbu mažinti korupcinę veiklą įstaigose
  Didžioji dalis įstaigos darbuotojų neigiamai vertina korupcijos apraiškas
  Šiuo metu įstaigose taikomos priemonės efektyviai kontroliuoja korupciją
  Didžioji dalis korupcijos atvejų įstaigose yra išaiškinami
  Šiuo metu įstaigose suteikiama pakankamai informacijos korupcijos prevencijos tema
  Taikant efektyvias priemones būtų galima sumažinti ar panaikinti korupciją įstaigose
  Bausmės už korupcinę veiklą turėtų būti dar griežtesnės
  Please enter one response per row
  Girdėjau apie konkrečius korupcijos atvejus įstaigoje
  Žinau konkrečius asmenis, kurie vykdė korupcinę veiką
  Žinau konkrečius asmenis, kuriems siūlė įsitraukti į korupcinę veiką
  Būčiau vykdęs/ vykdžiusi korupcinę veiką, jeigu kitais būdais nebūčiau galėjęs/ -usi pasiekti savo tikslų
  Būčiau vykdęs/ vykdžiusi korupcinę veiką, jeigu būtų susiklosčiusios tam palankios aplinkybės
  Būčiau įsitraukęs/ -usi į korupcinę veiką, jeigu būčiau sulaukęs/ -usi viliojančio pasiūlymo
  Man siūlė įsitraukti į korupcinę veiką
  Vykdžiau (buvau įsitraukęs/ -usi) į korupcinę veiką
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Gebu atpažinti korupcijos apraiškas įvairiose darbinėse situacijose
  Žinau, kokia atsakomybė gresia už korupcinio pobūdžio veikos įvykdymą
  Norėčiau daugiau sužinoti apie antikorupcinės veiklos galimybes
  Norėčiau dalyvauti antikorupcinėje veikloje
  Žinau, kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį įstaigoje
  Praneščiau apie korupcijos atvejį įstaigoje
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Baudžiamosios priemonės
  Antikorupcinio švietimo priemonės (pvz., paskaitos, lankstinukai, specializuoti leidiniai korupcijos prevencijos tema)
  Kitos prevencinės priemonės, užkertančios kelią korupcijai (pvz., darbuotojų atranka, rotacija)
  Please don't select more than one response per column.
  Please enter one response per row

  17. Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus apie save

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question