APKLAUSOS ANKETA
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kviečia Jus dalyvauti apklausoje. Norėtume sužinoti Jūsų požiūrį į korupciją valstybės įmonėje „Mūsų amatai“. Jūsų nuomonė mums svarbi, dėl to prašome nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Pristatant apklausos rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai, tokiu būdu bus užtikrintas Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumas. Anketą sudaro uždari klausimai, prašome į juos atsakyti remiantis šalia klausimų pateiktomis rekomendacijomis.

Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką!
1. Jūsų nuomone, kiek aktuali yra korupcijos tema bausmių vykdymo sistemoje? *
Taikydami 11 balų skalę, kur 0 reiškia visiškai neaktuali, 5 - vidutiniškai aktuali, o 10 - labai aktuali, įvertinkite korupcijos svarbą ir pažymėkite tinkamiausią atsakymą:
Visiškai neaktuali
Labai aktuali
2. Kurios iš šių veiklų, Jūsų nuomone, yra korupcinės? *
Pažymėkite visas tinkamas alternatyvas
Required
3. Kiek šios veiklos, Jūsų manymu, gali būti pateisinamos?
Taikydami 11 balų skalę, kur 0 reiškia visiškai nepateisinama, 5 - iš dalies pateisinama, o 10 - visiškai pateisinama, įvertinkite kiekvienos situacijos pateisinamumą:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Asmuo, sužinojęs apie darbuotojo ar nuteistojo korupcinę veiklą, grasina apie šį atvejį pranešti, jeigu negaus atlygio
Pareigose pakeliamas neseniai įsidarbinęs darbuotojas vietoj kito daug patirties turinčio darbuotojo
Darbuotojas tarnybinį automobilį naudoja asmeniniais tikslais
Susitarus su nuteistuoju, neoficialiai keičiamos darbo sąlygos ir pobūdis
Darbuotojas grasina pažymėti tariamus darbo sąlygų pažeidimus, jeigu negaus atlygio
Darbuotojas leidžia nuteistajam darbo vietoje būti neblaiviam, naudotis mobiliuoju telefonu
Organizuojant viešuosius pirkimus, techninės specifikacijos nurodomos atsižvelgiant į konkrečios įmonės siūlomą prekių asortimentą
Skundus rašantys nuteistieji yra atleidžiami iš darbo
Tam tikriems asmenims ar įmonėms sudaromos galimybės pigiau įsigyti gaminius
Nuteistajam darbo metu nurodoma atlikti asmeninius darbus darbuotojoms
Clear selection
4. Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių įstaigoje gali egzistuoti korupcija? *
Pažymėkite visas tinkamas alternatyvas:
Required
5. Kiek dažnai, Jūsų nuomone, teisėsaugos institucijose vykdoma korupcinė veikla?
Išranguokite institucijas surašydami skaičius nuo 1 iki 4 prie institucijų pavadinimų, kur 1 reikštų, jog šioje institucijoje korupcija pasireiškia dažniausiai, o 4 – kad institucijoje korupcija pasireiškia rečiausiai. Vieną skaičių naudokite tik vieną kartą:
1
2
3
4
Policija
Teismai
Prokuratūra
Bausmių vykdymo sistema
Clear selection
6. Kiek dažnai, Jūsų nuomone, bausmių vykdymo sistemos įstaigose vykdoma korupcinė veikla?
Išranguokite įstaigas surašydami skaičius nuo 1 iki 5 prie institucijų pavadinimų, kur 1 reikštų, jog šiose įstaigose korupcija pasireiškia dažniausiai, o 5 – kad įstaigose korupcija pasireiškia rečiausiai. Vieną skaičių naudokite tik vieną kartą:
1
2
3
4
5
Kalėjimų departamentas
Laisvės atėmimo vietų įstaigos
Probacijos tarnybos
Kalėjimų departamento Mokymo centras
Valstybės įmonė „Mūsų amatai“
Clear selection
7. Kurios korupcijos formos yra labiausiai paplitusios įstaigoje, kurioje Jūs dirbate? *
Pažymėkite visas tinkamas alternatyvas:
Required
8. Kaip laikui bėgant kinta korupcijos apraiškų paplitimas įstaigoje, kurioje Jūs dirbate?
Taikydami 5 balų skalę, kur 1 reiškia „stipriai sumažėjo/ sumažės“, o 5 – „stipriai išaugo/ išaugs“, įvertinkite ir pažymėkite korupcijos kaitą įstaigoje:
Stipriai sumažėjo/ sumažės (1)
Šiek tiek sumažėjo/ sumažės (2)
Nepakito/ nepakis (3)
Šiek tiek išaugo/ išaugs (4)
Stipriai išaugo/ išaugs (5)
Per paskutinius 12 mėnesių korupcijos atvejų:
Per artimiausius 12 mėnesių korupcijos atvejų:
Clear selection
9. Kokiais informacijos šaltiniais remdamiesi susidarėte patikimiausią nuomonę apie korupciją įstaigoje? *
Pažymėkite visas tinkamas alternatyvas:
Required
10. Kiek šie teiginiai atitinka jūsų požiūrį?
Kiekvieną teiginį įvertinkite taikydami 11 balų skalę, kur 0 reiškia visiškai nesutinku, 5 - daugiau ar mažiau sutinku, o 10 - visiškai sutinku. Tą patį skaičių galite naudoti daugiau nei vieną kartą:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Korupcinė veikla padeda spręsti įstaigoje kylančias problemas
Korupcinė veikla padeda palaikyti gerus, draugiškus tarpusavio santykius įstaigoje
Korupcinė veikla padeda susikurti geresnes, palankesnes darbo sąlygas
Dėl korupcijos yra žeminamas įstaigos įvaizdis
Dėl korupcinės veiklos dažnėja konfliktinės situacijos, kyla tarpusavio nesutarimai
Korupcinė veikla trikdo efektyvų įstaigos funkcionavimą
Svarbu mažinti korupcinę veiklą įstaigose
Didžioji dalis įstaigos darbuotojų neigiamai vertina korupcijos apraiškas
Šiuo metu įstaigose taikomos priemonės efektyviai kontroliuoja korupciją
Didžioji dalis korupcijos atvejų įstaigose yra išaiškinami
Šiuo metu įstaigose suteikiama pakankamai informacijos korupcijos prevencijos tema
Taikant efektyvias priemones būtų galima sumažinti ar panaikinti korupciją įstaigose
Bausmės už korupcinę veiklą turėtų būti dar griežtesnės
Clear selection
11. Įvertinkite pateiktus teiginius remdamiesi savo patirtimi įstaigoje per paskutinius 12 mėnesių.
Prie kiekvieno teiginio pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą.
Sutinku
Nesutinku
Girdėjau apie konkrečius korupcijos atvejus įstaigoje
Žinau konkrečius asmenis, kurie vykdė korupcinę veiką
Žinau konkrečius asmenis, kuriems siūlė įsitraukti į korupcinę veiką
Būčiau vykdęs/ vykdžiusi korupcinę veiką, jeigu kitais būdais nebūčiau galėjęs/ -usi pasiekti savo tikslų
Būčiau vykdęs/ vykdžiusi korupcinę veiką, jeigu būtų susiklosčiusios tam palankios aplinkybės
Būčiau įsitraukęs/ -usi į korupcinę veiką, jeigu būčiau sulaukęs/ -usi viliojančio pasiūlymo
Man siūlė įsitraukti į korupcinę veiką
Vykdžiau (buvau įsitraukęs/ -usi) į korupcinę veiką
Clear selection
12. Kam, Jūsų manymu, tenka didesnė atsakomybė už korupcijos paplitimą įstaigoje?
Pažymėkite vieną labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą:
Clear selection
13. Įvertinkite pateiktus teiginius.
Prie kiekvieno teiginio pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą
Sutinku
Nesutinku
Nesu tikras/ -a
Gebu atpažinti korupcijos apraiškas įvairiose darbinėse situacijose
Žinau, kokia atsakomybė gresia už korupcinio pobūdžio veikos įvykdymą
Norėčiau daugiau sužinoti apie antikorupcinės veiklos galimybes
Norėčiau dalyvauti antikorupcinėje veikloje
Žinau, kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį įstaigoje
Praneščiau apie korupcijos atvejį įstaigoje