Inschrijven doorlopend lidmaatschap M.C. Deurne

Lees de gebruiksregels voordat je de aanvraag invult.

Vanaf 2014 werken we met doorlopend lidmaatschap. Dit houdt in dat je lidmaatschap automatisch verlengd wordt na 31 december. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan dient dit voor 1 december van het komende jaar te gebeuren.

Je dient zelf elk jaar voor je verzekering te zorgen. Dit kan door het aanvragen van een district licentie, KNMV startlicentie of MON licentie. De district licentie kan bij ons aangevraagd worden kijk hiervoor op de site bij lidmaatschap aanvragen. KNMV startlicentie en MON licentie kun je aanvragen bij de bonden, kijk op hun websites hoe die te verkrijgen zijn.

Let op zonder licentie kun je niet rijden, je bent dan niet verzekerd !

    Motorcross certificaat

    Indien je niet in het bezit bent van een motorcross certificaat vul je bij motorcross certificaat "nieuw lid" in en krijg je in de loop van het jaar een oproep om dit te behalen. Heb je het cross certificaat bij onze club gehaald dan hoef je geen kopie op te sturen. Heb je een MON-Licentie dan hoef je ook niet op te sturen. Heb je het cross certificaat bij een andere club gehaald en is het nog niet opgestuurd naar ons dan kopie opsturen met duidelijke vermelding van je naam !!!

    Gebruiksregels M.C. Deurne

    Bij het aanvaarden van het lidmaatschap heeft u ervoor getekend de navolgende regels gelezen, begrepen en aanvaard te hebben en zich hieraan te zullen houden tijdens het gebruik maken van onze accommodatie. 1. U bent als licentiehouder verantwoordelijk voor het gedrag van uw begeleiders. 2. Het betreden van ons terrein geschiedt op eigen risico. 3. Uw begeleiders en uzelf, op het moment dat u niet rijdt, mogen zich niet bevinden op het circuit en of in de veiligheidszones. 4. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn. 5. U kunt organisator, uw collega rijder of de KNMV/MON niet aansprakelijk stellen voor schade die u oploopt door het zich niet houden aan bovengenoemde regels. 6. Bij vrije trainingen zijn er geen vlaggenisten op de baan, u traint voor eigen risico. 7. Om te mogen trainen is een KNMV Licentie of MON licentie verplicht. Op verzoek van de organisatie moet u deze kunnen laten zien. Licenties van andere bonden, Nederlands of buitenlands zijn niet geldig voor trainingen op KNMV circuits. 8. Het is verboden buiten de vastgestelde trainingstijden te crossen op het circuit. 9. Het is verboden buiten het circuit te crossen. 10. Op het rennerskwartier mag tijdens reguliere trainingen alleen stapvoets gereden worden. 11. Men dient tijdens de trainingen steeds de veiligheid van zichzelf en anderen in het oog te houden. 12. Beschermende kleding, goed passende helm en crosslaarzen zijn verplicht tijdens trainingen. 13. Men dient na afloop afval op te ruimen en mee te nemen. 14. Motoren t/m 85 cc mogen gebruik maken van de kleine baan, dus 125-250-500-4takt en quads mogen niet op de kleine baan rijden. 15. Indien er op zondag een wedstrijd is, kan er op de zaterdag ervoor niet getraind worden. 16. Milieu mat is verplicht, zowel bij wedstrijden als trainingen. Deze zijn verkrijgbaar bij bestuur. 17. Men dient ten alle tijden het advies van het bestuur/toezichthouders op te volgen. 18. Bij afwezigheid van bestuur zijn commissieleden en toezichthouders bevoegd tot nemen van beslissingen die opgevolgd moeten worden alsof er sprake is van bestuur. 19. U bent in het bezit van een motorcross certificaat 20. Door het betreden van dit terrein accepteert u het hierboven gestelde reglement.