แบบประเมิน (SDQ) ฉบับครูประเมินนักเรียน
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
คำชี้แจง คลิกเม้าส์ในช่อง ที่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในปัจจุบันหรือในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขประจำตัว *
Your answer
ชื่อ- สกุล *
Your answer
ชั้น *
เช่น ม.5/8, ม.3/14 เป้นต้น
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ชื่อครูที่ปรึกษา *
Your answer
1. ใส่ใจกับความรู้สึกคนอื่น *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
2. อยู่ไม่สุข เคลื่อนไหวมาก ไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
3.บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้บ่อยๆ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
4. เต็มใจแบ่งปันกับเด็กอื่น(ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ เป็นต้น) *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
5. แผลงฤทธิ์บ่อย หรืออารมณ์ร้อน *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
6. ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวมักเล่นตามลำพัง *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
7. โดยปกติแล้วเชื่อฟัง ทำตามที่ผู้ใหญ่บอก *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
8.มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
9.ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรือเจ็บป่วย *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
10.หยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
11.มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึ่งคน *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรังแกเด็กอื่นบ่อยๆ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
13. ไม่มีความสุข เศร้าหรือร้องไห้บ่อยๆ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
14. โดยทั่วไปเป็นที่ชอบพอของเด็กอื่น *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
15. วอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
16. วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ เสียความมั่นใจง่าย *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
17. ใจดีกับเด็กที่อายุน้อยกว่า *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
18. พูดปดหรือขี้โกงบ่อยๆ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
19. ถูกเด็กคนอื่นแก้งหรือรังแก *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
20. มักอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ แม่ ครู เด็กอื่น) *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
21.คิดก่อนทำ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
22. ขโมยของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากับเด็กอื่น *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
24. มีความกลัวหลายเรื่อง หวาดกลัวง่าย *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
25. มีสมาธิในการติดตามทำงานจนเสร็จ *
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
ไม่จริง = 0 ค่อนข้างจริง = 1 จริง = 2
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service