Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, Namysłów, 20.04.2017 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z LPI w Brzegu pod numerem telefonu: 77/ 444 17 78, 77 444 12 02 lub pod adresem poczty elektronicznej: lpi.brzeg@opolskie.pl w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.
Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12a w budynku wyposażonym w windę.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question