Badanie losów zawodowych i edukacyjnych absolwenta
Czy podczas studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy był/-a Pan/-i zatrudniony/-na w sektorze medycznym *
Czy w związku z ukończeniem studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy planuje Pan/-i pracować w sektorze medycznym? *
Jakiej formy zatrudnienia oczekuje Pan/-i w związku z ukończeniem studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy? *
Czy po ukończeniu studiów planuje Pan/-i w najbliższym czasie podjąć inne formy kształcenia? (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp.) *
W jakim kraju planuje Pan/-i pracować w związku z ukończeniem studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy? *
Submit
This form was created inside of Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy.