Παιδαγωγική χρήση του Scratch

Με το παρόν ερωτηματολόγιο επιθυμούμε να γνωρίσουμε τις απόψεις σας για την παιδαγωγική χρήση του scratch στην διδασκαλία του προγραμματισμού στο γυμνάσιο.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question