Jūsu jautājums, ieteikums vai komentārs

Cienījamie vecāki!
Bērni skolā pavada lielāko dienas daļu, ne velti skola tiek dēvēta par otrām mājām. Mēs – skolas vadība, atbalsta personāls un skolotāji esam ieinteresēti, lai bērns skolā justos labi, droši un lai sadarbība starp skolu un ģimeni būtu stabila un vērsta uz dialogu. Tāpēc, ja Jums rodas jautājumi par bērna skolas dzīvi un par skolu, lūdzu ierakstiet tos šajā anketā.
Cerot uz sadarbību,
Salaspils 1. vidusskolas administrācija
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question