Анкета за родитеље
Анкета је анонимна,потребно је одговорити на 18 питања, на свако питање може се дати један одговор, хвала на стрпљењу!
1. Наставници проверавају на часу да ли су ученици исправно разумели питања и упутства. *
2. Наставници охрабрују ученике да износе своја мишљења и запажања *
3. Наставници се ученицима обраћају са уважавањем. *
4.Наставници дају упутства и објашњења која су јасна ученицима. *
5. Наставници постављају питања/задатке/захтеве поступно, од једноставних ка све сложенијима. *
6. Наставници примењују различите технике, облике и методе рада у зависности од садржаја и циљева часа. *
7. Наставници динамику рада прилагођавају могућностима ученика. *
8. Наставници процењују резултате рада на часовима и на основу њих коригују начин рада. *
9. Наставници дају подршку ученицима да самостално решавају задатке. *
10. Наставници упућују ученике у различите технике учења. *
11. Наставници подстичу ученике да уче из разноврсних извора. *
12. Наставници посвећују пажњу ученицима који спорије напредују. *
13. Настаници редовно похваљују постигнућа и напредовање ученика. *
14. Наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању ученика. *
15.Наставници у процесу оцењивања користе разноврсне технике оцењивања. *
16. Наставници помажу ученицима који имају проблеме у савлађивању градива. *
17. Наставници редовно оцењују напредовање ученика и дају оцене са образложењем . *
18. Родитељи имају могућност да се редовно и детаљно информишу о напредовању свог детета. *
Хвала на посвећеном времену!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service