แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสูตร "Microsoft Teams Classroom"
วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น. และ วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น.
Agenda: “Microsoft Teams Classroom” – 25 เมษายน 2563
Time Session
13:00 – 13:30 (30 min) แนะนำกระบวนการเรียนการสอนดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Teams
13:30 – 14:00 (30 min) เรียนรู้การเข้าใช้งาน Microsoft Teams ผ่าน Web Browser และ Desktop
14:00 – 15:00 (60 min) การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์แบบชั่วคราวสำหรับ Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams
15:00 – 15:30 (30 min) เรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนดิจิทัลในรูปแบบของ Virtual Classroom และการปรับแต่ง
15:30 – 16:15 (45 min) การสร้าง Quiz ด้วย Microsoft Forms

Agenda: “Microsoft Teams Classroom” – 26 เมษายน 2563
Time Session
13:00 – 13:30 (30 min) ทบทวนเนื้อหาวันที่ 25 เมษายน 2563
13:30 – 14:00 (30 min) การสื่อสารและประกาศในห้องเรียนผ่าน Teams Classroom
14:00 – 14:45 (45 min) การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนสำหรับ Synchronous Learning
ด้วย Microsoft Teams (สำหรับนัดหมายรายวิชาในรูปแบบห้องเรียนถาวร)
14:45 – 15:45 (60 min) การมอบหมายงานและสมุดคะแนนของ Teams Classroom
15:45 – 16:00 (15 min) การวิเคราะห์ห้องเรียนดิจิทัลด้วย Education Analytics - Insights
16:00 – 16:15 (15 min) ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A)
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
สกุล *
หน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ท่านมี email @live.uru.ac.th แล้วใช่หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.