อบรม BEC Auditor รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ขณะนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ สามารถติดตาม - สอบถามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ 02-225-2412
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy