Συλλογή στοιχείων εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα σχολεία Ν. Ηρακλείου το σχ. έτος 2014-2015

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τα ΕΚΦΕ και τους Σχ. Συμβούλους ΠΕ04 του Ν. Ηρακλείου για την πιο άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question