„Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”
Trwający obecnie rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15. rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia wraz z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej (przy wsparciu i patronacie innych instytucji - pełna lista patronów wydarzenia pod adresem: https://www.projektakademia.org/nasze-projekty/konferencja/) podjęło się organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” (27-28 listopada br. we Wrocławiu).
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko *
Stopień i tytuł naukowy *
Afiliacja *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Tytuł wystąpienia *
Abstrakt wystąpienia *
Faktura *
Required
Dane do faktury
Inne uwagi
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych stowarzyszenie Projekt Akademia, z siedzibą: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP: 8943129740, REGON: 380508385, KRS: 0000736140, niezbędnych w celach właściwej organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” w dnia 27-28 listopada 2019 roku oraz wydania i dystrybucji monografii pokonferencyjnej.

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail, tytuł wystąpienia i abstrakt) w materiałach konferencyjnych oraz monografii pokonferencyjnej oraz otrzymywania informacji i materiałów promocyjnych związanych z konferencją.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym w szczególności z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, profilowaniu oraz posiadanych przeze mnie uprawnieniach.
4. Jestem świadomy/świadoma, że zgoda ma charakter czasowy i może być w każdym momencie cofnięta.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie Projekt Akademia, z siedzibą: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP: 8943129740, REGON: 380508385, KRS: 0000736140;
2) przedstawicielem administratora jest Marcin Adamczyk, e-mail: m.adamczyk@projektakademia.org;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu właściwej organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” w dnia 27-28 listopada 2019 roku oraz wydania i dystrybucji monografii pokonferencyjnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO;
4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą także podmioty świadczące usługi na rzecz stowarzyszenia w celu właściwej organizacji konferencji i wydania monografii pokonferencyjnej;
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu wydania i zakończenia dystrybucji monografii pokonferencyjnej, z zastrzeżeniem wymogów prawa powszechnie obowiązującego przewidujących dłuższe terminy;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani uprawniona do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” oraz przesłania artykułu do tomu pokonferencyjnego;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy