ILPO55 Chestionar pentru personalul între 35 și 55 ani

ILPO55 este un proiect European care se întinde pe perioada a 3 ani, este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene şi îşi propune să creeze un parteneriat de învăţare intergenerational ( ILPO55) care să sprijine ocuparea forţi de muncă şi să reducă unele neajunsuri de competențe la personalul cu vârsta de peste 55 ani din sectorul de servicii financiare, precum și a angajaților nou veniți, sau deja existenți.

Prezentul chestionar își propune să analizeze posibilitățile de cooperare a cunoștințelor și experiențelor existente la generații diferite în sectorul serviciilor financiare differentiate pe trei grupuri de vârstă (sub 35 de ani, între 35 și 55 de ani, și peste 55).

În societatea actuală, în plină schimbare profesională, economică și socială, strategiile din domeniul managementului vârstei pot contribui la recunoașterea competențelor , la transferul de competențe la locul de muncă de la angajații care au "peste 55 ani" la generațiile mai tinere, și la schimbul de competențe și creștere a eficienței și motivației.

Va rugam sa ne comunicați opiniile dumneavoastră cu privire la modul în care generațiile mai în vârstă și cele mai tinere pot împărtăși personalului sau colegilor competențe, cunoștințe și experiență, si felul în care organizația dumneavoastră trateaza acest schimb intergenerational de cunoștințe și bune practici .
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul ILPO55, vă rugăm să verificați site-ul nostru la adresa http://www.ilpo55.eu/

Secțiunile A până la E ale chestinarului cuprind întrebări închise, iar secțiunea F cuprinde întrebări deschise și închise deopotrivă. .Completarea chestionarului durează 15-20 de minute. Evaluarea întrebărilor închise este de la 1 la 5, în care 1 este minim, iar 5 este maxim.

Toate datele colectate vor fi tratate confidențial.

Chestionarul cuprinde următoarele secțiuni :

Secțiune A) COMPETENȚE MANAGERIALE
Secțiune B) COMPETENȚE TEHNICE
Secțiune C) COMPETENȚE SOCIALE
Secțiune D) COMPETENȚE COMPORTAMENTALE
Secțiune E) COMPETENȚE DE TEHNOLOGIE A INFORMȚIILOR SI COMUNICARE
Secțiune F) ACTIVITĂȚI INTERGENERATIONALE

Va mulțumim că ați acceptat să completați acest chestionar.
INFORMAȚII GENERALE
Vă rugăm să completați următoarele rubrici:
a) Funcția dvstră :
Your answer
b) Sexul :
c) Țara unde este situată instituția d-vstră :
d) În ce tip/sector de activitate se încadrează insitutția d-vstră :
Your answer
e) Pregătirea profesionaă:
f) Experiența la locul de muncă :
Secțiunea A – COMPETENȚE DE MANAGEMENT
Care sunt competențele pe care un specialist >55 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist < 35 ani ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - scăzut
2
3
4
5 - ridicat
Planificare strategică și formulare
Strategia implementării
Delegarea de sarcini echipei și persoanelor
Managementul performanțelor in termeni de planificare , conducere, continuitate și evaluare
Amprentarea și analiza mediului în luarea deciziilor
Gestionarea relațiilor interne și externe cu actorii cheie interesați
Managementul schimbării
Mnagaement și identificarea riscului
Managementul resurselor umane
Managementul diversității culturale
Managementul financiar
Managementul conflictului
Managementul timpului
Care sunt competențele pe care un specialist < 35 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist > 55 ani ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - scăzut
2
3
4
5 - Ridicat
Planificare strategică și formulare
Strategia implementării
Delegarea de sarcini echipei și persoanelor
Managementul performanțelor in termeni de planificare , conducere, continuitate și evaluare
Amprentarea și analiza mediului în luarea deciziilor
Gestionarea relațiilor interne și externe cu actorii cheie interesați
Managementul schimbării
Management și identificarea riscului
Managementul resurselor umane
Managementul diversității culturale
Managementul Financiar
Managementul conflictului
Managementul timpului
Secțiunea B – COMPETENȚE TEHNICE
Care sunt competențele pe care un specialist > 55 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist < 35 ani ? ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - Scăzut
2
3
4
5 - Ridicat
Competențe bancare tehnice
Alte competențe de tip servicii financiare (exclusiv bancare )
Strategie de formulare și implementare
Analiza de piață și concurență
Dezvoltare proiect
Planificare
Evaluarea finaciară a produselor/serviciilor
Budgetare
Raportare
Calitate
Moderarea întâlnirilor
Indicatori/criterii cheie de performanță pentru definire și analiză
Indicatori/criterii cheie de performanță pentru monitorizare
Destinate clienților
Care sunt competențele pe care un specialist < 35 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist >55 ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - Scăzut
2
3
4
5 - Ridicat
Competențe bancare tehnice
Alte competențe de tip servicii financiare (exclusiv bancare )
Strategie de formulare și implementare
Analiza de piață și concurență
Dezvoltare proiect
Planificare
Evaluarea finaciară a produselor/serviciilor
Budgetare
Raportare
Calitate
Moderarea întâlnirilor
Indicatori/criterii cheie de performanță pentru definire și analiză
Indicatori/criterii cheie de performanță pentru monitorizare
Destinate clienților
Secțiunea C – COMPETENȚE SOCIALE
Care sunt competențele pe care un specialist > 55 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist < 35 ani ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - Scăzut
2
3
4
5 - Ridicat
Capacitatea de dialogare și convingere
Capacitatea de a se face înțeles
Conștientizarea apartenenței la organizație
Construirea relațiilor și lucrul în rețea
Impactul și puterea de influență
Asertivitatea și utilizarea puterii date de funcție
Conducerea, dezvoltarea și managementul resurselor umane
Conducerea echipei
Angajamentul social
Orientarea pieței
Conștientizarea problemelor legate de ambient
Participarea la programe de cooperare
Care sunt competențele pe care un specialist < 35 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist > 55 ani ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - Scăzut
2
3
4
5 - Ridicat
Capacitatea de dialogare și convingere
Capacitatea de a se face înțeles
Conștientizarea apartenenței la organizație
Construirea relațiilor și lucrul în rețea
Impactul și puterea de influență
Asertivitatea și utilizarea puterii date de funcție
Conducerea, dezvoltarea și managementul resurselor umane
Conducerea echipei
Angajamentul social
Orientarea pieței
Conștientizarea problemelor legate de ambient
Participarea la programe de cooperare
Secțiunea D – COMPETENȚE COMPORTAMENTALE
Care sunt competențele pe care un specialist > 55 ani din sectorul dumneavoastră le poate împărtăși unui specialist < 35 ani ( formare, mentorat, coach,etc)
1 - Scăzut
2
3
4
5 - Ridicat
Stăpânire de sine și încredere
Consistență
Flexibilitate
Fidelitate față de organizație
Gândire analitică
Gândire conceptuală
Inițiativă
Înțelegere interpersonală
Înțelegerea organizației
Orientare spre realizare
Lucrul în echipă și colaborarea
Grija pentru ordine , calitate și acuratețe
Capacitatea de a căuta informații
Managementul timpului
Inteligență emoțională
Managementul Stresului