Amnesty International ČR - poradenství
V případě osob, které jsou vězněny nebo zadržovány pro své přesvědčení, etnický původ, pohlaví, barvu pleti nebo jazyk, které nikdy nepoužily ani neobhajovaly násilí, nemají přístup k lékům, hrozí jim bezprostředně mučení či trest smrti, Amnesty International výjimečně přistupuje např. k dopisovým akcím, kdy vyzývá zodpovědné úřady k nápravě. Výběr individuálních případů se provádí na základě dlouhodobě stanovených priorit, mezi které patří např. neexistence demokratických institucí, předpojaté soudnictví či perzekuce občanského sektoru v konkrétní zemi.

Domníváte-li se, že se vás některá z výše popsaných informací týká, prosím, vyplňte pravdivě následující dotazník.

Amnesty International Česká republika si vyhrazuje právo nevěnovat se případům, které přímo nesouvisí s porušováním lidských práv nebo k nim není předložen dostatek jasně vypovídajících důkazů.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno: *
E-mail: *
Telefonní číslo: *
Občanství: *
Trvalý pobyt: *
Žádáte o poradenství pro svou osobu? *
1 point
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem interní evidence? *
1 point
Domníváte se, že dle Vámi sdělených informací Vám může Amnesty International ČR pomoci? *
Popište stručně svou situaci. S čím se na nás obracíte? *
Jak konkrétně vám Amnesty může pomoci? Buďte prosím konkrétní. *
Je proti Vám/jiné osobě v současné době vedeno trestní stíhání?
Clear selection
Bylo zahájené extradiční řízení?
Clear selection
Bylo zažádáno o azyl?
Clear selection
Byl/a jste Vy či jiná osoba ve vazbě, nebo v jiném detenčním zařízením v souvislosti s touto věcí?
Clear selection
Pokud ano, kde?
Vyhledal/a jste právní pomoc advokáta?
Clear selection
Pokud ne - proč ne?
Domníváte se, že bylo porušeno, je porušováno či by mohlo být porušeno lidské právo Vaše nebo jiné osoby? *
Pokud ano, jaké lidské právo či práva? (zaškrtněte) *
Required
Kým bylo/je/může být toto lidské právo porušeno? *
V případě, že orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud), vězeňskou službou atd. - Byla podána stížnost nebo jiný opravný prostředek? Pokud ANO - jaký? Pokud NE - proč?
Jak se porušení lidského práva tyto orgány dopustily/dopouštějí/mohou dopustit? Uveďte KONKRÉTNÍ příklad. *
V případě, že jednotlivcem - bylo podané trestní oznámení z důvodu porušení lidského práva nebo bylo postupováno jinak?
Jste aktivistou či otevřeně kritizujete režim vaší příslušné země?
Clear selection
Pokud ano, jakým způsobem?
Jste příslušníkem národnostní, náboženské, etnické či jiné menšiny? *
Chcete nám k vašemu případu ještě něco sdělit?
Děkujeme za pečlivé vyplnění dotazníku
Jak je uvedeno na amnesty.cz/poradenstvi, jednotlivými případy se Amnesty International zabývá skutečně výjimečně. Bohužel nedisponujeme stálým personálem, který by Vás mohl v této věci zastupovat, ani pracovníky, kteří by se mohli případných řízení zúčastnit jako jakýsi dozor.

Zpravidla tedy poskytujeme alespoň:
- stanovisko o stavu lidských práv v příslušné zemi (zejména u extradicí či azylového řízení)
- právní rozbor případu a doporučení, jak dále ve věci postupovat, zejména na jaké orgány, instituce či osoby se obrátit
- monitoring případu dle uvážení
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy