Vooronderzoek Startmoment Aanspreekpunten Integriteit in de Jeugdsector
Beste coördinatoren, beste kandidaat-aanspreekpunten,
Beste Jeugdwerker,

Om een adequaat beeld te kunnen krijgen op het huidige jeugdwerklandschap en haar voeling met de Aanspreekpunten Integriteit, zijn we momenteel bezig met een vooronderzoek uit te voeren. In dit vooronderzoek willen we peilen naar verschillende houdingen en attitudes binnen uw jeugdorganisatie omtrent integriteit.
Alvorens we van start gaan, geven we kort nog even een definitie van de Aanspreekpunten Integriteit en verduidelijken we welke zaken onder integriteit verstaan kunnen worden:

De API is een volwassene die verkozen of aangesteld is door een bestuur of directie. Hij beschikt over de nodige competenties en is opgeleid om op te treden als eerste aanspreekpunt voor vragen, bezorgdheden, meldingen of klachten rond integriteitsschendingen. De API kan discreet en onafhankelijk werken en is gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar voor kinderen en jongeren, hun ouders, hun vertegenwoordigers en hun begeleiders (trainers, groepsleiders, leerkrachten, …). Het is geen machtsfiguur maar iemand die beschikt over eigenschappen als inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren, onafhankelijkheid en integer kunnen handelen. De API kent de gedragscodes, interne procedures en reglementen. Hij is op de hoogte van mogelijke rechtspositionele en juridische gevolgen van een melding of klacht. Hij heeft een valide moraal en beschikt over de nodige vaardigheden.

Onder integriteit verstaan we zowel seksuele, fysieke als psychische integriteit. Deze drie vormen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en (cyber)pesten.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hoogtestage. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms