Enkät om spelvanor
Välkommen att delta i denna enkätundersökning om spelvanor. Det tar bara några minuter och du kan vara helt helt anonym. Enkäten är framtagen av företaget Spelnykter som arbetar med spelberoende- och spelansvarsfrågor. Vi vänder oss till dig som under de senaste 12 månaderna regelbundet (minst månadsvis) har spelat om pengar.

De första 9 frågorna ingår i screeninginstrumentet PGSI (Problem Gambling Severity Index) som mäter risk för problemspelande och graden av eventuella spelproblem under senaste året. De övriga frågorna handlar b.la. om hur, varför, var och vad du spelar samt hur du upplever det spelbolag där du är kund.

Vi är glada över din medverkan då dina svar ger oss värdefull kunskap. En kunskap som vi använder till att vidareutveckla metoder för att på olika sätt hjälpa spelare med problem och deras anhöriga. Vår förhoppning är att enkäten även ska bidra till att du själv reflekterar över ditt spelbeteende och om du behöver, tar initiativ till, för dig positiva förändringar

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Du kan välja att vara helt anonym. Vill du har vår feedback på lämnade uppgifter så uppger du din mailadress i slutet av formuläret. I övrigt så kommer vi inte att kontakta dig, såvida du inte uttryckligen samtycker till det i enkäten.

Om du har några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att ta en kontakt med oss via e-post: info@spelnykter.se. Mer information om Spelnykter, PGSI, enkäten och vår verksamhet hittar du här: http://bit.ly/2hCjlbI

Med spel avses alltid spel om pengar (sk. hasardspel). Försök att besvara frågorna ärligt, utifrån din faktiska situation och inte utifrån en önskad situation.

Om du upplever att du har problem med överdrivet spelande så kan du alltid kontakta nationella Stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen har öppet helgfria vardagar 09.00 - 21.00 och telefonnumret är 020-819100 och du kan vara anonym.

Tack ännu en gång!

Namn eller alias (frivilligt):
Skriv ditt riktiga namn eller om du vill vara anonym, ett alias.
Your answer
Kön: *
Ålder: *
Your answer
Om du tänker på de senaste 12 månaderna, har du spelat för mer än du verkligen har haft råd att förlora? Skulle du säga: *
Om du tänker på de 12 senaste månaderna, har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna, har det hänt att du återvänt någon dag för att vinna tillbaka det du förlorat? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna, har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna, har du känt att du kanske har problem med ditt spelande? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna, har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna, har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet, oavsett om du tycker det är sant eller inte? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna, har ditt spelande orsakat några ekonomiska problem för dig eller ditt hushåll? Skulle du säga: *
De senaste 12 månaderna har du känt skuld över hur du spelar, eller vad som händer när du spelar? Skulle du säga: *
Hur länge har du spelat om pengar: *
Hur ofta spelar du om pengar? *
Välj det alternativ som bäst beskriver ditt spelande.
Varför spelar du om pengar? *
Flera alternativ möjliga
Required
Fyller spelet samma funktion idag som när du en gång började spela om pengar? *
Om NEJ på föregående fråga: På vilket sätt skiljer sig motivet att spela, nu och då? (frivilligt)
Your answer
Upplever du att spel om pengar ibland medför negativa konsekvenser och försämrar din livskvalitet: *
Om JA på föregående fråga: Hur länge har du känt så?
Om JA på föregående fråga: Vilka är de negativa konsekvenserna till följd av ditt spelande?
Flera alternativ möjliga
Ev. kommentar till ditt svar ovan (frivilligt)
Your answer
Har du någonsin försökt att begränsa ditt spelande? *
Med begränsa avses att spela mindre, alltså att spendera mindre pengar och/eller tid på spel. Flera alternativ möjliga.
Required
Har du någonsin försökt att helt sluta spela om pengar? *
Skulle du önska att din situation var annorlunda? Att du spelade mindre eller inte alls? *
Flera alternativ möjliga.
Required
Om NEJ på föregående fråga: Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att fortsätta som nu? (frivilligt)
Your answer
Om JA på föregående fråga: Hur angelägen är du att genomföra denna förändring?
0 innebär att det inte alls känns angeläget och 10 att det känns mycket angeläget.
Om JA på föregående fråga: Hur säker är du på att du skulle klara av att genomföra förändringen?
0 innebär att du har mycket låg tilltro till att du klarar av att genomföra förändringen och 10 innebär att du har en mycket hög tilltro till din förmåga att genomföra förändringen.
Om JA på föregående fråga: Hur redo känner du dig, att redan nu börja med att försöka genomföra förändringen?
0 innebär att du inte alls är redo att sätta igång och 10 innebär att du är mycket redo att redan nu börja försöka genomföra förändringen.
Vad skulle krävas för att du skulle sätta en högre siffra på föregående fråga? (frivilligt)
Your answer
Har du någon gång sökt hjälp för att hantera spelproblem? *
Om JA på föregående fråga: Vart vände du dig?
Your answer
Om Nej på föregående fråga: Har du någon gång funderat på att söka professionell hjälp för att hantera spelproblem?
Om Ja på föregående fråga: Vet du vart du kan vända dig om du skulle behöva hjälp med spelproblem?
Har du hört talas om Stödlinjen för spelare och anhöriga? *
Hört talas om, före det att du ev. läste om Stödlinjen i den inledande informationen i denna enkät?
Om JA på föregående fråga: Har du någonsin kontaktat Stödlinjen för spelare och anhöriga?
Om NEJ på föregående fråga: Varför har du inte tagit kontakt med Stödlinjen?
Hur många spelbolag (sajter) använder du dig av? *
På vilket spelbolag spelar du mestadels? *
Ange ett spelbolag (sajt).
Your answer
Finns det någon speciell anledning till att du valt just det spelbolaget?
Flera alternativ möjliga
Vilka övriga spelbolag använder du dig av? *
Lista/ranka upp till tre spelbolag (sajter) som du, utöver ovanstående, mest frekvent använder dig av.
Your answer
Känner du till vilka hjälpverktyg ditt spelbolag erbjuder? *
T.ex. Insättningsbudget, självtest, frivillig avstängning, spelpaus osv. Med "ditt" spelbolag avses här och i övriga frågor, det spelbolag, på vilket du mestadels spelar som du angett ovan.
Vilket/vilka av de hjälpverktyg som ditt spelbolag erbjuder, använder du?
Flera alternativ möjliga.
Vilken/vilka är din vanligaste spelform? *
Lista/ranka upp till tre spelformer på vilka du oftast spelar. T.ex. Sportspel (tips, oddset), Sportspel Live, Trav, Nätcasino, Nummerspel, Nätpoker, Lotter, Nätbingo osv.
Your answer
Är någon spelform för dig mer problematisk än någon annan? *
Med problematisk menas en spelform där du har svårt att begränsa dig och du spenderar mer pengar och/eller tid än planerat.
Om JA på föregående fråga: Vilken är spelformen?
Your answer
Hur mycket av ditt spel sker online? *
Med online avses spel via dator/mobiltelefon/surfplatta. Ange en uppskattad siffra i procent.
Your answer
Om du spelar online: Hur mycket av ditt onlinespel sker via mobiltelefon?
Ange en uppskattad siffra i procent.
Your answer
Hur mycket pengar spenderar du (brutto) månadsvis på spel, i genomsnitt? *
Med brutto menas hur mycket pengar du totalt spelar för. Före utbetalning av eventuella vinster.
Hur mycket pengar spenderar du (netto) månadsvis på spel, i genomsnitt? *
Med netto menas efter utbetalda vinster. Alltså din faktiska kostnad (förlust) på spel.
Hur mycket pengar tror du att andra spelar för? *
Varje månad i genomsnitt (netto) per invånare i Sverige i åldern 16-84 år. Med netto menas efter utbetalda vinster. Alltså den faktiska kostnaden (förlusten) på spel.
Your answer
Vad är din reflektion när du funderar på hur mycket pengar du månatligen lägger (netto) på spel? *
Med netto menas efter utbetalda vinster. Alltså den faktiska kostnaden (förlusten) på spel.
Har ditt spelbolag någon gång kontaktat dig i syfte att få dig att reflektera över dina spelvanor? *
Bakgrunden till kontakten ska vara att spelbolaget känt viss oro över att du skulle kunna ha spelproblem.
Om JA på föregående fråga: På vilket sätt blev du kontaktad?
Om JA på föregående fråga: Hur upplevde du denna kontakt?
Om NEJ på föregående fråga: Hur tror du att du hade reagerat om du blivit kontaktad av ditt spelbolag i syfte att få dig att reflektera över dina spelvanor?
Syftet med kontakten ska vara att spelbolaget känner viss oro över att du skulle kunna ha spelproblem.
Tycker du att ditt spelbolag i tillräcklig omfattning informerar om risker med spel? *
Risk för att spel kan skapa ett beroende som kan medföra negativa konsekvenser för individen och anhöriga.
Tycker du att ditt spelbolag i tillräcklig omfattning informerar om vart du kan vända dig om du skulle få problem med överdrivet spelande? *
Sätt ett helhetsbetyg på ditt spelbolag när det kommer till begreppet ansvarstagande? *
0 innebär mycket lite ansvarstagande och 10 innebär mycket stort ansvarstagande.
Vad skulle krävas för att du skulle sätta ett högre betyg på ditt spelbolag? (frivilligt)
Your answer
Saknade du någon fråga i denna enkät? I sådana fall vilken? (frivilligt)
Your answer
Är det ok om Spelnykter kontaktar dig för fördjupande frågor? *
Om JA på föregående fråga: På vilket sätt vill du bli kontaktad?
Vill du ha feedback på lämnade uppgifter via E-post? *
Lämna i sådana fall din e-postadress nedan. I första hand avser feedbacken resultatet av de nio frågor som ingår i PGSI samt information om vart du kan vända dig om du skulle behöva hjälp.
Kontaktuppgifter:
Uppge en mailadress om du vill ha feedback och/eller om du samtycker till att Spelnykter kan höra av sig för ev. kompletterande frågor.
Your answer
Övrig kommentar (frivilligt):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms